Sari Oksala

Hämeenlinnan seutu ja koko Kanta-Hämeen maakunta lukeutuvat suuriin menettäjiin, kun lasketaan alueelta poistuneita valtion työpaikkoja tällä vuosikymmenellä.Juuri julkaistun raportin mukaan Kanta-Häme on henkilötyövuosina mitattuna menettänyt toiseksi eniten eli yli 900 työpaikkaa vuosien 2010 ja 2

Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen hakee valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston osastopäällikön virkaa.Viran hakuaika päättyi torstaina, ja ministeriö julkisti hakijalistan perjantaina. Määräaikaan mennessä virkaa haki 26 henkilöä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri järjestää väliaikaisen kilpailutuksen, joka koskee taksilla tehtävien kiireettömien siirtokuljetusten välityskeskusta ja kuljetuspalveluita.Kilpailutus on parhaillaan käynnissä, ja tarkoitus on saada toiminta käynnistymään viimeistään huhtikuussa.Korkein hallinto-oikeu

Annukka Kuisminin mukaan Kanta-Hämeessä korostetaan osallisuutta eli sitä, että vanhukset, heidän omaisensa sekä esimerkiksi kolmas sektori pääsevät vaikuttamaan palveluihin. Kuva: Terho Aalto

– Kanta-Hämeessä vanhuspalveluja on kehitetty ja on paljon hyviä käytäntöjä, mutta kokonaisuus on silti pirstaleinen ja asettaa asukkaat eriarvoiseen asemaan, sanoo Annukka Kuismin.Hän on marraskuusta asti toiminut maakunnassa ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa koskevan kärkihankke