Susanna Lähdekorpi

Metsähallitus teki Komion luonnonsuojelualueella Lopella viime vuoden kesäkuussa ennallistamispolton. Tuli on juuri sammunut palokäytävän reunaan. Kuva: Tuomas Haapalehto/Metsähallituksen luontopalvelut

Kun Suomessa 50 vuotta sitten metsää paloi ja poltettiin kymmeniätuhansia hehtaareja ja vielä kymmenisen vuotta sittenkin tuhansia hehtaareita, on pinta-ala tänä päivänä enää muutamia satoja hehtaareja.– Jos palanutta metsää ei synny, se on iso uhka metsien monimuotoisuudelle.

Arxin teknisenä tuottajana Juuso Suuronen pitää kerran viikossa Arxin Keinusalissa matalan kynnyksen Avoin vuoro -katutanssiryhmää sekä ohjaa kouluilla tanssityöpajoja. Kuva: Pekka Rautiainen

Eipä tiennyt Juuso Suuronen osallistuessaan asiakkaana kulttuurialan työkokeiluun syksyllä 2014, että se polku avaisi hänelle pari vuotta myöhemmin oven Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxiin.Unelma vakituisesta työpaikasta nuorisokulttuurin parissa toteutui viime lokakuussa, kun Arxista vapautui