Toni Rasinkangas

Yrittäjä Risto Inna on siirtymässä sivuun Iittalassa toimivan Landtekin johdosta. Kippariksi ryhtyy hänen poikansa Robert Inna (vas.). KUVA: Pekka Rautiainen

Iittalassa asuva Risto Inna on ehtymätön ideanikkari, joka ei kouluista ole paljon perustanut, mutta vauhti on kova.Hänen luotsaamansa Landtek toimittaa suojapressuja, pvc-pressuhalleja ja klapisäkkejä nykypäivänä liki miljoonan euron liikevaihdolla.– Laiskana miehenä sain idean klapisäkistä jo laps

Hattulan halon Reetta Silvola tyhjensi tiistaina viiden motin lokakaivoa Hattulan Tömäjärvellä. Kaivon sisältö viedään Hämeenlinnaan Paroisten jätevedenpuhdistamolle. Kuva: Pekka Rautiainen

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on arviolta noin 5 000 vakituisesti asuttua ja ennen 2004 rakennettua pientaloa, jotka ovat kunnallisen jätevesiverkoston ulkopuolella.Se tarkoittaa, että pohjavesialueella tai korkeintaan 100 metrin päässä vesistöstä sijaitsevista pientaloista jätevesijärjestelmä on laitet

Kaupungilla on suunnitelmissa rakentaa uusi koulurakennus Hämeenlinnan yhteiskoulun (Hyk) peruskorjaamisen sijaan, päätti lasten ja nuorten lautakunta.Päätöksiä ei ole kuitenkaan tehty vielä kaupunginvaltuustossa, jonka vastuulla investointi- ja kaavoitusasiat ovat.Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosu

Keskuskoulun ilmavuotoja on alettu tiivistää. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu toukokuussa pohtimaan koulun jatkoa. Kuva: AF

Merkittävä osa tilojen käyttäjistä kuitenkin oireilee.Suomen Sisäilmakeskuksen lausunto koskee Keskuskoulun kahta tiivistyskorjattua luokkaa ja Lyseon lukion tontilla olevan lisärakennuksen viittä otoksin tutkittua tilaa.Keskuskoulun näytteiden perusteella sisäilmassa ei ole epäiltävissä epätavallis

Karanojan lämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointia tekevän Rambollin Kirsi Lehtisen mukaan tutkimusalue on noin kahden kilometrin säteellä laitoksesta. Kuva: Esko Tuovinen

Karanojalle suunnitteilla olevan kyllästetystä puusta lämpöä tuottavan Demoliten laitoksen ympäristövaikutusten arviointi alkaa toukokuussa, kun laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) astuu voimaan.– Arviointi käynnistyy selostusvaiheella, jolloin keräämme tietoa, millaisia vaikutuksi