Julkaistu: 19.03.2012 23:00

Sähkökatkoille tulossa aikarajat vuonna 2027

Sähkönjakelun katkoille ehdotetaan aikarajoja. Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto esittää, että jakeluverkon viat eivät saisi katkaista sähkön toimituksia taajamissa yli 6 tunniksi ja haja-asutusalueella yli 24 tunniksi.

Aikarajat tulisivat voimaan asteittain ja kattaisivat kaikki asiakkaat vuoden 2027 loppuun mennessä. Sähköverkon toimintavarmuutta nostettaisiin myös lisäämällä maakaapelointia. Lisäksi johtokatujen reunametsiä pitäisi hoitaa paremmin.

Myös asiakkaille maksettaviin korvauksiin ehdotetaan korotuksia. Korvausjärjestelmään lisättäisiin kaksi uutta porrasta kahdeksan ja 12 vuorokauden kohdalle. Enimmäissumma korotettaisiin 700 eurosta 2 000 euroon vuoteen 2018 mennessä.

Ehdotukset pantaisiin toimeen sähkömarkkinalakia ja maantielakia muuttamalla. Lakiehdotukset on määrä antaa tämän vuoden aikana.
Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen varoittaa kotitalouksien velkaantumisen riskeistä. Pankki vaatii uudenlaisia keinoja asuntolainojen suitsimiseen. KUVA: Pekka Lassila Kuva: Pekka Lassila

Suomen Pankki ajaa uusia rajoitteita kotitalouksien asuntovelkaantumisen suitsimiseksi. Sen mukaan viranomaisille pitää luoda työkalut, joilla pystytään tarvittaessa jarruttamaan pankkien luotonantoa.– Seuraavan hallituksen pitää vakavasti harkita tällaisia välineitä, esimerkiksi lainakattoa.