Julkaistu: 19.03.2012 23:00

Sähkökatkoille tulossa aikarajat vuonna 2027

Sähkönjakelun katkoille ehdotetaan aikarajoja. Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto esittää, että jakeluverkon viat eivät saisi katkaista sähkön toimituksia taajamissa yli 6 tunniksi ja haja-asutusalueella yli 24 tunniksi.

Aikarajat tulisivat voimaan asteittain ja kattaisivat kaikki asiakkaat vuoden 2027 loppuun mennessä. Sähköverkon toimintavarmuutta nostettaisiin myös lisäämällä maakaapelointia. Lisäksi johtokatujen reunametsiä pitäisi hoitaa paremmin.

Myös asiakkaille maksettaviin korvauksiin ehdotetaan korotuksia. Korvausjärjestelmään lisättäisiin kaksi uutta porrasta kahdeksan ja 12 vuorokauden kohdalle. Enimmäissumma korotettaisiin 700 eurosta 2 000 euroon vuoteen 2018 mennessä.

Ehdotukset pantaisiin toimeen sähkömarkkinalakia ja maantielakia muuttamalla. Lakiehdotukset on määrä antaa tämän vuoden aikana.

Verohallinto kehottaa kansalaisia ilmoittamaan uuden tai muuttuneen pankkitilinsä numeron, jotta veronpalautus voidaan maksaa ajallaan 3. joulukuuta. Verottajan on tiedettävä pankkitilin numero viimeistään perjantaina. Tilitiedot puuttuvat edelleen yli 100 000 ihmiseltä, joista suuri osa on nuoria.

Jyri Häkämies. Kuva: Markku Tanni

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää SAK:n toimia vastuuttomina.SAK uhkasi eilen, että jos Posti käyttää vuokratyöntekijöitä PAU:n työnseisauksessa torstaina, se keskeyttää yhteiskuntasopimusneuvottelut.– Uhkaus keskeyttää työmarkkinaneuvottelut ja käyttää tukilakkoasetta