Printin aineisto-ohjeet

Aineiston toimitus
hasa.aineisto@hameensanomat.fi
puh. (03) 61 511
Viestin on sisällettävä tiedot asiakkaasta ja julkaisupäivästä sekä aineistontekijän yhteystiedot.

Painovalmiit aineistot
Valmiiksi mainosaineistoksi hyväksytään vain sanomalehtikelpoinen, painovalmis PDF-tiedosto.

Tiedosto on nimettävä niin, että siitä käy ilmi ilmoittajan nimi ja julkaisupäivä esim. yritys250617.pdf. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Valmiin ilmoituksen tulee olla 1:1 koossa, CMYK-värein (profiili: ISOnewspaper26v4), kuvat voivat olla RGB-värein (profiili: Adobe RGB 1998), leikattuna ilman taustaa.

Kuvien resoluution tulee olla 220 dpi. Musta teksti vain mustalla painovärillä, ei usean värin päällepainatuksena. PDF-asetustiedostot löydät Kärkimedian aineistovaatimuksista.

Valmistettavat aineistot
Valmistettavaksi aineistoksi katsotaan kaikki muut paitsi sanomalehtikelpoiset, painovalmiit PDF-tiedostot. Myös PDF-tiedostot, johon tulee muutoksia tai korjauksia, on valmistettava aineisto. Ilmoitusvalmistus tekee ilmoituksen asiakkaan toimittaman ohjeistuksen mukaisesti.

Ohjeistuksessa on kuitenkin otettava huomioon tekniset mahdollisuudet ja tekijänoikeudet. Asiakkaan on varmistettava, että kuva-aineistot ovat sellaisia, joihin asiakkaalla on julkaisuoikeudet. Asiakkaan saaman vedoksen edelleen luovutus ilman Hämeen Sanomien suostumusta on kiellettyä.