Kanta-Häme Hämeenlinna

Ehdotus toriparkin toteuttamisesta meni läpi lautakunnassa, mutta vasta äänestyksen jälkeen

SDP:n Anne Laatikainen esitti asian palauttamista viranhaltijoiden valmisteluun, koska kaipasi vaihtoehtoja.
Demareiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Anne Laatikaisen tekemä muutosesitys ei saanut kannatusta tiistai-iltana kaupunkirakennelautakunnassa. Arkistokuva viimekeväisistä vaalivalvojaisista Verkatehtaalta: Esko Tuovinen

Ehdotus toriparkin toteuttamisesta tietyin edellytyksin ja sen kaavamuutoksen jatkamisesta hyväksyttiin tiistai-iltana äänestyksen jälkeen Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnassa.

Keskustelun kuluessa lautakunnan jäsen, demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Anne Laatikainen ehdotti keskustan pysäköintiohjelman ja siihen liittyvän torin ympäristön pysäköintiratkaisun palauttamista valmisteluun. Ehdotusta ei kannatettu.

Sitten perussuomalaisten edustaja Antero Niemelä teki päätösehdotuksen, jonka mukaan lautakunta olisi esittänyt kaupunginhallitukselle, että P-torihankkeen valmistelu lakkautetaan välittömästi.

Perusteluna Niemelä esitti, että laitoksen tarve ja välttämättömyys keskustan kehittämisen kannalta olivat jääneet osoittamatta. Hän toi esiin myös sen, että kaupungin talous ”on ajautunut jo aiemmin lähes kriisikunnan asemaan” ja että koronaepidemia ”tulee arvaamattomalla tavalla heikentämään entisestään kaupungin tulokehitystä”.

Niemelä myös vaati, että kaupungin tulee keskittää asiantuntijaresurssinsa akuuttien ongelmien ja tarpeiden hoitoon eikä konsulttipalveluihin voida enää ohjata varoja.

Lopuksi hän muistutti, että ”kaupungin asukkaiden ylivoimainen enemmistö” ilmaisi kuntalaiskyselyssä vastustavansa toriparkin rakentamista. Kyselyssä 9690 vastanneesta P-tori -vaihtoehdon valitsi 977 hämeenlinnalaista.

Äänestystulos 6-4

Niemelän ehdotusta kannattivat Leena Suojala (kesk.), Mart Martikainen (vas.) ja Irmeli Lehtonen (kd.).

Äänestyksessä kaupunkirakennejohtaja Tarja Majurin alkuperäinen ehdotus sai kuusi ääntä. Sen puolesta äänestivät lautakunnan puheenjohtaja Pasi Vesala (sd.), Soila Nyholm (sd.), Andrei Sergejeff (vihr.), Jenna Kankaanpää (kok.), Pekka Arvio (kok.) ja Seppo Kuvaja (kok.).

Anne Laatikainen äänesti tyhjää. Niemelä, Lehtonen ja Laatikainen jättivät lautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteen.

Laatikainen: ”Sain tukea valtuustoryhmältäni”

Laatikainen kertoo saaneensa muutosesitykselleen tukea etukäteen valtuustoryhmästään usealta luottamushenkilöltä.

– Esitykseni on lievempi kuin se mielipide, mikä on osalla demariluottamushenkilöistä. On niitä, jotka ovat tiukasti toriparkkia vastaan, mutta tässä tilanteessa muutosesitykseni olisi sopinut suurimmalle osalle, myös heille.

Laatikainen sanoi Hämeen Sanomille kokouksen jälkeen, ettei hän omassa esityksessään tyrmännyt toriparkkivaihtoehtoa, vaan esitti torin keskitettyä pysäköintiratkaisua palautettavaksi, koska sen rinnalle olisi pitänyt saada vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi.

– Kunnallisjärjestön kanta on myös se, että kunnioitetaan kuntalaiskyselyn tuloksia kaikissa luottamuselimissä, mutta jokainen ryhmämme jäsen saa ilmaista oman kantansa.

– Ryhmyrinä minun tulee huomioida kokonaisuus ja siksi halusin lautakunnassa vaikuttaa päätettävään esitykseen sitä laajentavasti.

Kuuden edellytyksen ehdotus yhä voimassa

Toriparkin puolesta osana keskustan kehittämistä koko ajan puhunut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) kirjoitti tiistaina Hämeen Sanomien mielipidepalstalla, että ”nyt ei olla tekemässä P-torin rakentamispäätöstä, vaan selvittämässä, onko ulkopuolisia investointeja keskustaan saatavilla kaavoituksen kautta”.

Rautio vastasi perussuomalaisten mielipidekirjoitukseen, jossa vaadittiin P-torin valmistelun välitöntä lakkauttamista.

Kaupunkirakennejohtajan ehdotuksessa toriparkin edellytykseksi mainittiin muun muassa, että investoinnin rahoituksesta päätetään erikseen.

Kaupungin valmiutta investoida arvioidaan, kun rahoitusta on vapaaksiostoina ja velvoitepaikkamaksuina kerättynä 200 velvoiteautopaikan verran.

Pääosa velvoitepaikoista, jotka määrätään rajatun keskusta-alueen uusissa asemakaavoissa, osoitetaan toriparkkiin. Maksut noista paikoista on määrä korvamerkitä toriparkin toteuttamiseen.

Velvoitepaikka tarkoittaa autopaikan rakentamisvelvoitetta, joka määrätään asemakaavassa kerrosneliömetrien tai asuntojen mukaan.

Seuraavaksi kaupunginhallitukseen

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunkirakennelautakunnan esitystä 6. huhtikuuta. Kaupunginvaltuustoon asia menee 27. huhtikuuta.

Valtuusto päätti jo vuonna 2016, että ”ennen varsinaista investointipäätöstä edellytetään, että vähintään puolet rahoituksesta on yksityistä rahoitusta”. HäSa

Lue lisää Hämeen Sanomien juttuja toriparkista tästä linkistä

Uutista täydennetty Anne Laatikaisen haastattelulla 24.3. kello 20.46.

OIKAISU tehty 25.3. kello 15.46: Kaupunginhallitus käsittelee asiaa vasta 6. huhtikuuta eikä jo 30. maaliskuuta kuten alunperin luki.

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic