Kanta-Häme

9000 hämeenlinnalaista pääsee vaikuttamaan palveluihin

Tämän ja ensi viikon aikana 9000 hämeenlinnalaistalouden postiluukkuun tai -laatikkoon ilmestyy kutsu kaupungin suureen asukaskyselyyn.

Kutsussa olevilla tunnuksilla pääsee vastaamaan kaupungin verkkosivuilla olevaan laajaan kyselyyn, jossa tutkitaan kaupunkilaisten näkemyksiä ja tyytyväisyyttä kaupungin palveluihin.

Suomen mittakaavassa kysely on poikkeuksellisen laaja ja siihen on satunnaisotannalla valittu mukaan edustava otos kaupunkilaisia muun muassa iän ja asuinpaikan mukaan painotettuna.

Tuloksen toivotaan antavan tarkan kuvan siitä, miten kaupungin kaikkien palvelujen koetaan toimivan eri kaupunginosissa ja kylissä.

– Kysely on laaja ja sen täyttäminen voi viedä aikaa tunnista puoleentoista. Mutta kun tällä panostuksella saa äänensä kuuluville, on se sen vaivan arvoinen, tilaajajohtaja Markku Rimpelä kannustaa.

Toista kertaa asialla

Kaupunki järjesti ensimmäisen laajan asukaskyselyn viime vuonna. Siihen vastasi noin 1500 kaupunkilaista.

Vastaajien määrää on kehitysjohtaja Tarja Majurin mukaan pidettävä hyvänä, sillä esimerkiksi valtakunnallisissa mielipidetiedusteluissa luotettavia tuloksia saadaan jo noin tuhannella vastaajalla. Nyt vastausprosentin toivotaan nousevan vieläkin isommaksi.

Kysely järjestetään verkossa, mutta halutessaan siihen voi vastata myös kirjallisesti. Kyselyyn mukaan valitut voivat noutaa vastauspaperit kaupungin palvelupisteistä ja kirjastoista.

Kyselyn vastaamisaika jatkuu tammikuun loppuun asti ja ensimmäisiä tuloksia siitä saadaan jo helmikuussa.

Käytännössä tuloksia tullaan hyödyntämään muun muassa uuden kaupunginvaltuuston ja lautakuntien työssä tulevien vuosien aikana.

Seuraava yhtä laaja kysely järjestetään vielä ensi vuonna. Sen jälkeen tahtia hieman harvennetaan.

Tilaajajohtaja Markku Rimpelän mukaan tavoitteena on, että kysely järjestettäisiin joka toinen vuosi. Näin kaupunki pysyisi jatkossakin kartalla palvelujen toimivuudesta. (HäSa)

Mainos