Kanta-Häme

Toriparkkiäänestys olisi Suomen suurin – Arvio: Kansanäänestys maksaa pari euroa äänioikeutettua kohti

Isoimmat kustannukset tulisivat kirjeäänestyksen postituksen järjestämisestä ja painatuksista.
Kuva Mikkelin torinalusparkista. Mikkelissäkin on järjestetty neuvoa-antava kansanäänestys, mutta ei toriparkista vaan "Suur-Mikkelin" kuntaliitoksesta vuonna 1998.

Kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen Hämeenlinnan toriparkista tulisi maksamaan alustavan arvion mukaan noin satatuhatta euroa.

Suurimmat kustannukset tulisivat äänestysmateriaalin postituksista ja painatuksista, kertoo esiselvittelyä kaupunginhallitusta varten tekevä kaupungin hallintopäällikkö Niina Kuusela. Molempien kuluerien suuruus täsmentyy tämän ja ensi viikon aikana.

Äänestyspaikoilla varsinaisena äänestyspäivänä tarvittavalle henkilöstölle maksettavat palkkiot olisivat huomattavasti pienempi kuluerä.

Jos toriparkkiäänestys toteutuu, siitä tulee suurin tähänastisista yhdessä kunnassa järjestetyistä kansanäänestyksistä. Aiemmat on järjestetty useimmiten selvästi pienemmissä kunnissa.

Aineistoa, joka sisältää myös kaupungin ennakolta maksaman palautuskuoren, pitäisi postittaa noin 54 000 hämeenlinnalaiselle. Kansanäänestyksen hinta olisi siten pari euroa äänioikeutettua kohden.

Kirjeitse äänestäminen on ollut ylivertaisen suosittua

Äänestämisen ennakolta kirjeitse mahdollistaa laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä.

Vuosina 1991–2019 kansanäänestys on järjestetty 63 kunnassa. Äänestyksen aiheita on kuitenkin vain 43, koska useimmiten on äänestetty kuntaliitoksista.

Oikeusministeriön tilaston mukaan kirjeitse äänestäneitä on ollut kaikissa aiemmissa kunnallisissa kansanäänestyksissä ylivoimaisesti enemmän kuin vaalipäivänä äänestäneitä.

Vain tämänvuotisessa Mustasaaren ja viime vuosikymmenen Loviisan kuntaliitosäänestyksissä kirjeäänestäneitä on ollut alle puolet. Useissa tapauksissa heitä on ollut jopa yli 90 prosenttia.

Kuntalaisia ovat kansanäänestykset kiinnostaneet erittäin hyvin

Kirjeitse äänestämisen määrän lisäksi kustannuksiin vaikuttaa äänestysprosentti. Aiempien kunnallisten kansanäänestysten suosio on ollut jopa erittäin hyvä, mikä johtunee siitä, että vain seitsemän kertaa on äänestetty muusta kuin kuntalitoksesta.

Rakentamisesta on äänestetty vain kolmesti: tieasioista Tuusulassa ja Lohjalla sekä jätteenpolttolaitoksesta Hämeenkyrössä.

Vain neljässä kunnassa äänestysprosentti on jäänyt alle 50:n. Peräti 27 kunnassa äänestykseen on osallistunut yli 70 prosenttia äänioikeutetuista.

Valtuustot ovat enimmäkseen päättäneet kuntalaisten kannan mukaisesti

Aiempien neuvoa-antavien kansanäänestysten yhteydessä valtuusto on lopulta päättänyt eri tavalla kuin äänestäjät noin joka viidennessä tapauksessa, yhteensä 11 kertaa.

Noista tapauksista vain Joutsenon kuntaliitosäänestyksessä vuonna 2007 ero kannattajien ja vastustajien ero oli huomattavan iso: liitosta Lappeenrantaan vastusti yli 73 prosenttia äänestäneistä, mutta valtuusto kuitenkin päätti että liitos tehdään.

Hämeenkyrön valtuusto kaavoitti jätteenpolttolaitoksen, vaikka kansanäänestyksessä ei-kanta voitti yli 49 prosentin osuudella. ”En ota kantaa” -vaihtoehdon valitsi reilu neljä prosenttia äänestäneistä.

Toriparkkiäänestys voi tulla aikaisintaa tammikuun lopulla

Kuntalaisaloite toriparkin rakentamisesta järjestettävästä kansanäänestyksestä jätettiin kaupungille viime sunnuntaina. Se keräsi 2348 allekirjoittajaa.

Kaupunginhallitus käsittelee kansanäänestystä 28. lokakuuta ja siitä päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto 11. marraskuuta.

Lain mukaan valtuuston on päätettävä kansanäänestyksestä viimeistään 60. päivänä ennen äänestyspäivää. Eli aikaisintaan äänestys voisi olla 12. tammikuuta. Hallintopäällikkö Kuusela arvioi, että äänestys ehdittäisiin järjestää vasta tammi- tai helmikuun lopulla.HÄSA

Lue myös: Selvitimme keskustan yrittäjien kantoja toriparkkiin: jakolinjat ovat Hämeenlinnassa yhä syvällä

Päivän lehti

20.2.2020