Kanta-Häme

Aborttien määrä kääntyi laskuun

Sukupuolivalistus on ilmeisesti mennyt perille, sillä abortteja tehtiin vuonna 2012 ennätyksellisen vähän. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raportti.

Viime vuonna tehtiin 10 061 raskaudenkeskeytystä, mikä tarkoittaa 8,6 aborttia tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden.

Vuodesta 2011 aborttien määrä laski melkein kuudella prosentilla. Vuonna 2012 raskaudenkeskeytyksiä tehtiin yhtä paljon kuin 1990-luvun puolivälissä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä abortteja tehtiin 9,7 tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden eli hieman maan keskiarvoa enemmän.

Nuorten abortit vähentyneet merkittävästi

THL pitää erityisen positiivisena, että etenkin alle 19-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet merkittävästi.

Vuosituhannen vaihteessa aborttiluvut olivat korkeimmillaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimustohtori Mika Gisslerin mukaan syinä olivat kuntien säästöt.

– Vuosina 1994–1995 teinikeskeytysluvut olivat matalat, mutta sen jälkeen kouluterveydenhuollosta leikattiin, ja kouluterveydenhoitajat siirrettiin terveyskeskuksiin. Monelle ehkäisyä tarvitsevalle nuorelle terveyskeskukseen lähtö oli iso kynnys, ja siksi ehkäisyä ei käytetty välttämättä ollenkaan. Samaan aikaan kunnat saivat itse päättää, millaista seksuaalivalistusta he nuorille antoivat. Kuntien, ja jopa koulujen, välillä oli suuria eroja, millaista valistusta annettiin, Gissler sanoo.

Gisslerin mukaan nuoret tuntevat ehkäisyasiat nykyään erinomaisesti.

Nuorten terveysneuvontapisteen terveydenhoitaja Paula Jouppi on samoilla linjoilla. Ehkäisyasiat tunnetaan myös Hämeenlinnassa.

– Kyllä nuoret tietävät asioista. Koskaan ei ole tullut kukaan huulipyöreänä vastaan, että miten ehkäistään, hän sanoo.

Teinit tekevät eniten abortteja Kanta-Hämeessä

Väestön lukumäärään suhteutettuna alle 19-vuotiaille tehtiin keskeytyksiä eniten Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

Tuhatta alle 19-vuotiasta kohden tehtiin 13,5 raskaudenkeskeytystä, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin maassa keskimäärin.

Ero ei ole radikaali, sillä alle 19-vuotiaat eivät tee abortteja lukumääräisesti kovin paljon. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tämän ikäiset nuoret tekivät yhteensä 70 aborttia.

Alueellisia eroja raskaudenkeskeytyksissä kuitenkin on.

– Perinteisesti erot ovat kaupunkien ja maaseudun välillä. Kaupungeissa abortteja tehdään enemmän kuin maaseudulla, koska mahdollisuuksia tulla raskaaksi on kaupungissa enemmän kuin maaseudulla. Oikein matalat aborttitilastot ovat Pohjanmaalla, koska paikallinen kontrolli on tiukka, ja siellä on vahvat uskonnolliset perinteet, Gissler sanoo.

Hän ei osaa tarkalleen sanoa, miksi kahden viime vuoden aikana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä abortteja on tehty keskimääräistä enemmän. Yleensä Kanta-Hämeen luvut ovat olleet maan keskiluokkaa.

Parikymppiset tilastojen kärjessä

Eniten raskaudenkeskeytyksiä tekivät 20–24-vuotiaat naiset. Tuhatta sen ikäistä naista kohden tehtiin 17,5 aborttia.

– Parikymppiset ovat niin sanottu ongelmaryhmä. He ovat usein parisuhteessa tai ainakin harrastavat seksiä, ja he ovat usein muuttaneet jo pois kotoa. Usein sen ikäiset haluavat lapsia, mutta ajankohta on väärä, kun opiskelut ovat kesken ja kumppani ei ole sopiva. Tämä on osa trendiä, jossa lasten hankintaa lykätään, Gissler sanoo.

Kanta-Hämeessä 20–24-vuotiaista naisista abortin teki 24,2 naista tuhatta naista kohden, joka on yhteensä 108 raskaudenkeskeytystä. (HäSa)

Päivän lehti

2.6.2020