Kanta-Häme

Ahveniston moottoriradan vastustajat hakevat Hämeenlinnan kaupungille uhkasakkoa

Rataoperaattori Kurki-Suonio: "Kyseenalaistamista, ahdistelua ja tuulesta temmattuja väitteitä."
Ahveniston moottoriradan meluvalleja (taustalla harmaa) on pystytetty vuosina 2016–2017.

Ahveniston ystävät, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ja Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys hakevat uhkasakkoa Hämeenlinnan kaupungille Ahveniston moottoriradan vastuullisena toimijana.

Yhdistykset jättivät Hämeen ely-keskukselle hakemuksen, jossa elyä pyydetään ”ryhtymään toimiin, jotta moottoriradan rakenteet, käyttö ja hoito saatetaan pikimmiten ympäristöluvan mukaiseksi”.

Yhdistykset kertovat havainneensa, että useita velvoitteita on jäänyt täyttämättä. Yhdistykset pitävät tärkeänä valvontakohteena varikko- ja ajorata-alueen pohjavesien suojelun toteutumista.

Rataoperaattori Pertti Kurki-Suonio sanoo huokaisten, että riskiskenaariot pohjavesien pilaantumisesta ovat moottoriradan osalta aivan tuulesta temmattuja.

– Jos ihmiset olisivat vilpittömästi huolissaan pohjavesistä, he kävisivät Ahveniston asuinalueen yli 200 maanalaisen öljysäiliön kimppuun.

Kurki-Suonio painottaa, että yksikään ajoneuvo ei liiku radalla, jos siellä on öljyä.

– Se olisi turvallisuusriski. Meillä on reilusti öljynimetysmateriaalia siltä varalta, jos sitä tarvitaan.

Kurki-Suonion mukaan yhdeltä pohjavesien tarkkailupisteeltä on kerran löydetty pieni määrä sinne kuulumatonta ainetta.

– Se ei todennäköisesti johtunut radasta, sillä piste on niin kaukana siitä. Arvelen, että sitä oli mahdollisesti manipuloitu.

Yhdistysten mukaan toinen oleellinen asia Vaasan hallinto-oikeuden muuttamassa ympäristöluvassa on meluntorjunnan kehittäminen.

Yhdistykset ovat pyytäneet Hämeenlinnan kaupungilta meluseurannan mittaustuloksia, vaikka mittaukset ovat vielä kesken.

Kurki-Suonion mukaan mittaukset valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä, kuten Vaasan hallinto-oikeus on määrännyt. Muut oikeuden määräämät toimenpiteet on jo tehty.

– Ammattilaiset tekevät yhteenvedon mittaustuloksista aikaväliltä 2016–2019. Nyt tuloksia, joiden päälle vain harva ymmärtää, halutaan käyttöön kesken mittausten.

Viime kesänä moottoriradan korkeimpaan kohtaan eli varikolta nousevan mäen huipulle asennettiin 30 metriä pitkä ja seitsemän metriä korkea pressumainen melueste.

Kesällä 2016 niin sanottuun Tarun mutkaan pystytettiin meluvalli. Vuonna 2017 pääsuoralta jatkavaan ”tornin mäkeen” pystytettiin meluaitaa 500 metrin matkalle.

– Maallikkosaarnaajat kyseenalaistavat tehtyjä toimenpiteitä, esittävät hypoteettisia riskiskenaarioita ja ahdistelevat jo viranomaisia. Käsittämätöntä, Kurki-Suonio sanoo.

”Hämeenlinnan kaupungin ympäristöviranomainen on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa, eikä sillä myöskään ole mahdollisuutta asettaa hallintopakkoa luvan haltijaa eli kaupunkia kohtaan”, yhdistykset perustelevat ely-keskukselle lähettämässään uhkasakko-hakemuksessa. HäSa

Päivän lehti

19.1.2020