Kanta-Häme

Ahveniston vesitorni vapautuu raskaasta kuormastaan

Ahveniston vesitorni tyhjenee ensi vuonna, kun viereen valmistuu uusi vedenkäsittelylaitos ja varavoimalaitos.

– Vesitornia on tarvittu lähinnä sähkökatkojen varavesijärjestelmäksi. Kun dieselillä käyvä varavoimalaitos takaa vedenpumppaamojen tarvitseman sähkön saannin katkojen aikanakin, tornia ei enää tarvita, kertoo toimitusjohtaja Timo Heinonen HS-Vedestä.

Vesitornit eivät enää muuallakaan ole käytössä paineen vuoksi sillä ne on korvattu tehokkailla pumppaamoilla.

Veden käsittely tehostuu

Vedenkäsittelylaitoksen laajennus tehostaa juomaveden käsittelyä. Laitoksen yhteyteen rakennetaan lisäosa, jossa pumpattavasta pohjavedestä suodatetaan rauta pois. Pohjavesi ei Hämeenlinnassa ole rautapitoista, mutta kun ottomäärä nousee, rautapitoisuus kasvaa.

HS-Veden verkostovesi pumpataan harjusta. Vedestä puolet on luonnon pohjavettä ja puolet kolmen kuukauden aikana hitaasti harjuun imeytettyä tekopohjavettä.

Laitokselta pystytään laitteistojen uusimisen ja uuden osan rakentamisen jälkeen ottamaan maksimissaan 12 000 kuutiota vuorokaudessa, mutta täyttä tehoa ei käytetä. Laitoksen vedenottolupa antaisi mahdollisuuden 20 000 kuutioon, johon verkoston mitoitus tai alueen kulutus ei vielä yllä.

Timo Heinonen kertoo vesijohtoverkoston laajentamisen Hämeenlinnasta Iittalan kautta Akaaseen ja toisaalla Mierolasta Lepaalle kasvattavan Ahveniston laitoksen vuorokautista vedenpumppausta 6 000 kuutiosta 9 000 kuutioon. HS-Veden eri vesilähteistä hankkimaa vettä käyttää 83 000 asukasta Hämeenlinnan seudulla ja pian myös Akaassa.

Uutta verkkoa Akaaseen asti

Uuden vesi- ja viemäriverkoston veto on toinen ensi vuonna jatkuvista isoista investoinneista.

Viemärijohdon valmistuttua Kalvolan jätevedenpuhdistamo Valkeakosken rajalla suljetaan ja likavesi johdetaan Toijalan ja Hämeenlinnan puhdistamoille. Niiden lisäksi HS-Vedelle jää toimintaan vielä Lammin puhdistamo.

Hämeenlinnasta Hattulan ja Iittalan kautta Toijalaan kulkevan vesihuoltolinjan kustannusarvio on 14 miljoonaa, josta Akaa maksaa 2,1 miljoonaa euroa. Valtion vesihuoltoavustusta vesihuoltolinjan rakentamiseen on saatu 1,3 miljoonaa euroa.

Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perusparantaminen maksaa kaikkiaan 3,3 miljoonaa euroa.

Sekä laitoksen laajennus että uuden runkolinjan rakentaminen on aloitettu jo tänä vuonna.

Maaseutukin pääsee verkostoon

Hämeenlinnasta Iittalaan lähes valmiina olevaan verkoston runkolinjaan on liittynyt Timo Heinosen kertoman mukaan toistakymmentä taloutta. Liittyminen olisi mahdollista parille sadalle kiinteistölle.

Iittalan ja Toijalan välillä verkostoon voisi liittyä noin sata taloutta.

Yhtiö rakentaa parhailaan myös vesihuoltolinjaa Hattulassa Rahkoilasta Lepaalle. Hamkin jätevedet johdetaan jatkossa Hämeenlinnan puhdistamolle. (HäSa)

 

Tuoreimpia artikkeleita