Kanta-Häme

Ahveniston visiota moitittiin suppeaksi

Ahveniston tärkeydestä kaikki ovat tavallaan yhtä mieltä. Myös siitä vallitsee suuri konsensus, että Ahvenisto olisi hyvä saada osaksi kansallista kaupunkipuistoa.

Silti kaupunginvaltuusto keskusteli pitkään ja jopa äänesti Ahveniston visioon ehdotetusta ponnesta. Keskustelussa kierreltiin sitä, mistä ollaan erimieltä.

Sopiiko moottorirata osaksi virkistysaluetta? Siihen otti kantaa vain Pentti ”Pikku-Pena” Nyholm (sd.), joka on tehnyt Ahveniston suojeluyhdistyksessä ison työn maauimalan säilyttämiseksi.

– Tervehdin ilolla sitä, että maauimala ehkä ensi vuonna vihdoin peruskorjataan. Olemme ainakin 20 vuotta myöhässä.

– Kiitän myös moottoriradan nykyistä yrittäjää siitä, että hän on pitänyt radan kunnossa ja toiminnassa. Muuten se olisi samanlainen ryteikkö kuin Keimola.

Kansalliseen kaupunkipuistoon

Lulu Riikonen (ps.) muistutti, että Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto on niittänyt jopa kansainvälistä mainetta. Hän piti erittäin tärkeänä, että Ahvenisto liitettäisiin osaksi kansallista kaupunkipuistoa. Ahvenisto-visiota hän piti sen sijaan repaleisena ja puutteellisena.

Riikonen esitti päätökseen viisikohtaista pontta, jossa viitattiin mm. kansallisen kaupunkipuiston laajentamiseen sekä Ahveniston ja ekologisten arvojen nostamiseksi keskeisiksi linjauksiksi maankäytön strategiassa.

Pekka Arvio (kd.) kummeksui sitä, että kaupunkiin on syntymässä useita alueita, joissa on mahdollisuus järjestää yleisötapahtumia.

– Pulleri-keskukseen kaavaillaan yleisötapahtumia ja Ahvenisto-keskukseen massatapahtumia. Lisäksi Kantolanniemeen mietitään tapahtumapuistoa. Voisiko tapahtumia keskittää Pullerin alueelle?

Jalkapallomies Jari Kattainen (kok.) kauhistui ajatusta.

– Ei tarvita kuin yksi massatapahtuma, niin nurmi on tuhoutunut.

Eri mieltä avoimuudesta

Vihreiden ryhmyri Päivi Sieppi moitti, ettei visiossa oikeasti arvioida, mitä Ahvenistolle halutaan.

– Nyt vain esitellään erilaisia toimintoja. Eikä valmistelussa voida puhua asukasosallistumisesta.

Kokoomuksen ryhmyrin Sari Raution mielestä visiota valmisteltiin todella avoimesti, koska se oli vielä asukkaiden kommentoitavanakin.

Demarien ryhmyri Johannes Koskinen (sd.) pohdiskeli arvoitukselliseen tapaansa vision sitovuutta.

– Se on yleisluonteinen paperi. Siksi päätösehdotuksen kakkoskohta arveluttaa. Siinähän päätetään, että visiota toteutetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Ismo Soukola (ps.) esitti kakkoskohdan poistamista ja sai kannatusta ainakin Reijo Martikaiselta (vas.). Äänestyksissä Riikosen ponsi hävisi 47-12 ja Soukolan esitys 49-10. Osa keskustaa ja vihreitä sekä muut pienryhmät olivat hävinneiden esitysten takana.

Vapaaehtoinen maksu

Vihreiden ryhmä olisi halunnut korottaa pysäköintivirhemaksua enemmän kuin yhdyskuntalautakunta esitti.

Paavo Raappana (vihr.) esitti 45 euroa 40:n sijasta. Hän muistutti, että maksu on ihan vapaaehtoinen, koska sitä maksavat vain ne, jotka rikkovat sääntöjä.

Tästäkin saatiin aikaan laaja keskustelu. Äänestyksen jälkeen valtuusto kuitenkin taipui äänin 42-17 kaupunginhallituksen esittämän 40:n kannalle.

Mielenkiintoista, että tässä äänestyksessä vihreät sai laajaa tukea kokoomuksen suunnalta. (HäSa)

Menot