Kanta-Häme

Äidin euro on lapsiperheessä vain 62,5 % isän eurosta

              
Lännen Media selvitti lapsia kotitalouksissaan huoltavien vanhempien tulotason. Veronalaisissa tuloissa ovat mukana ansio- ja pääomatulot sekä kaikki veronalaiset sosiaalietuudet, kuten äitiyspäivärahat ja lapsen kotihoidon tuki.
 
Kahden aikuisen lapsiperheissä naisten keskiarvotulo on vuodessa 30 676 euroa ja mediaanitulo 28 117 euroa. Miehillä vuotuinen keskiarvotulo on kahden aikuisen lapsiperheissä 48 772 euroa ja mediaanitulo 41 188 euroa.
 
Selvityksen tulos on hätkähdyttävä: perheissä äidin euro on Suomessa keskiarvon perusteella vain 62,5 prosenttia isän eurosta. Äitien mediaanieuro on sekin vain 68,3 prosenttia isien mediaanieurosta.
 
Veronalaisia tuloja oli vuonna 2014 kahden aikuisen lapsiperheissä 438 306 miehellä ja 447 990 naisella.
 
Kovatuloisten äitienkin euro on vain 65 prosenttia kovatuloisten isien eurosta
 
Lännen Median Verohallinnon tilastoista tekemä selvitys paljastaa myös sen, että lapsiperheissä miesten huipputulot ovat aivan toista luokkaa kuin naisten huipputulot.
 
Tulonjakoa kuvataan verotilastoissa kymmenyksien eli desiilien avulla. Kovatuloisin 10 prosenttia lapsiperheiden miehistä tienaa vuodessa yli 78 769 euroa. Avio- tai avoliitossa elävä äiti yltää kahden aikuisen perheiden äitien ylimpään tuloluokkaan 51 279 euron vuosituloilla. Kovatuloisten äitienkin euro on vain 65 prosenttia kovatuloisten isien eurosta.
 
– Isien ja äitien tulot ovat hyvin erilaisia. Tulonjaosta pystyy päättelemään, että on paljon lapsiperheitä, joissa toinen vanhemmista on kovatuloinen ja toinen kotona lasten kanssa pienillä tuloilla. Useimmiten kotona oleva on nainen, arvioi ylitarkastaja Matti Luokkanen  Verohallinnosta.
 
Mediaanitulo antaa keskiarvotuloa paremman kuvan isoon ryhmään kuuluvien tyypillisestä tulotasosta. Se on kaikkien ryhmään kuuluvien keskimmäinen vuosiansio, jota enemmän tienaa puolet ryhmän jäsenistä ja jota vähemmän puolet jäsenistä. 
                                 
Isän mediaanitulo on kahden aikuisen lapsiperheissä 46 prosenttia suurempi kuin äidin.
 
Neljänneksellä perheiden äideistä veronalaiset vuositulot jäävät alle 17 924 euron. Perheiden isien alimman tuloneljänneksen vuositulot jäävät alle 30 000 euron.
 
Avio- tai avoliitossa sekä äidit että isät ansaitsevat enemmän kuin yksinhuoltajina
 
LM-selvitys osoittaa, että äidit ja isät tienaavat selvästi enemmän euroja avio- tai avoliitossa kuin yksinhuoltajina.
 
Kahden aikuisen lapsiperheessä elävän vanhemman henkilökohtainen veronalainen mediaanitulo on Suomessa vuodessa 33 850 euroa. Yksinhuoltajien veronalainen mediaanitulo on vain 26 420 euroa. Avio- tai avoliitossa tienaa mediaanilukujen perusteella lähes 30 prosenttia enemmän kuin yksinhuoltajana. Erotus on 7 430 euroa eli peräti 28 prosenttia yksinhuoltajien mediaanitulosta.
 
– Perheissä asuvat isät ja äidit ovat keskimäärin selvästi paremmassa asemassa kuin yksinhuoltajat, ylitarkastaja Luokkanen painottaa.
 
Yksinhuoltajaäitien vuotuinen mediaanitulo (25 149 euroa) on 89,3 prosenttia kahden aikuisen perheiden äitien mediaanitulosta, 28 117 eurosta.
 
Yksinhuoltajaisät ansaitsevat keskimäärin paljon enemmän kuin äidit kahden aikuisen perheissä, mutta jäävät jälkeen kahden vanhemman perheiden isien vuosituloista.
 
Yksinhuoltajamiesten vuotuinen mediaanitulo (36 280 euroa) on 87,8 prosenttia kahden aikuisen lapsiperheiden isien mediaanitulosta, 41 188 eurosta.
 
Suomesta löytyy myös hyvä- tai kovatuloisia yksinhuoltajia
 
Julkisen keskustelun perusteella syntyy helposti kuva, että lähes kaikilla yksinhuoltajilla on taloudellisesti tiukkaa. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan Suomesta löytyy melko paljon hyvä- tai kovatuloisia yksinhuoltajia. Yli 1 600 miesyksinhuoltajaa – ylin tulokymmenys – ansaitsi yli 71 860 euroa vuodessa. Naisyksinhuoltajista peräti 10 200 ylitti 47 950 euron tulorajan, jolloin he ylsivät ryhmänsä tuloeliittiin.
 
– Isot erot kertovat, missä Suomessa mennään. Lasten vanhempien tulonjako on kaukana tasaisesta. Monilla elämä on taloudellisessa mielessä selviämistä. Vaikeimmassa asemassa ovat yksinhuoltajanaiset, Luokkanen sanoo.
 
Vuonna 2014 veronalaisia tuloja oli 16 572 yksinhuoltajamiehellä ja 102 098 yksinhuoltajanaisella.
 
Kymmenen prosenttia yksinhuoltajanaisista saa veronalaista tuloa alle 8 720 euroa vuodessa. He ovat riippuvaisia verovapaista etuuksista, kuten toimeentulotuesta, jotka eivät näy verottajan tilastoista. Kansantaloudessa kahden aikuisen lapsiperheillä on veronalaisia tuloja yli 35 miljardia euroa ja yksinhuoltajilla yhteensä 3,5 miljardia euroa.

Menot