Kanta-Häme

Äidinkielen tunneilla näytellään, jutellaan, luetaan ja kirjoitetaan

– Voi kunpa vanhemmat ymmärtäisivät lukea lapsilleen ihan pienestä saakka. Sadut ja kirjat kasvattavat lapsen sanavarastoa, sanoo äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Sari Lottonen.

Kolmen äidinkielen ja kirjallisuuden kirjasarjan kirjoittaja kertoo olevansa viimeiseen saakka kirjan puolestapuhuja, vaikka oppikirjojen rinnalle valmistellaan myös sähköinen oppimateriaali.

Opettaja näkee koulussa helposti, kenelle on taaperoiästä saakka luettu paljon. Lukeminen, kirjoittaminen, itsensä ilmaiseminen ja luetun ymmärtäminen helpottuvat.

– Mistä lapset oppisivat paremmin sanoja? Aika moni sana tulee harvoin vastaan arjessa. Vaikkapa ovenpieli tai talvipomppa, havainnollistaa Sari Lottonen.

Jos lapsena on tottunut keskittymään sadunkuunteluun, lukuharrastukseen on helppo tarttua kouluikäisenä.

Lukematta jääneet iltasadut näkyvät selvästi nuorissa. Sari Lottonen kertoo yhä harvemman nuoren lukevan ylipäätään mitään. Nuoret kertovat lukevansa korkeintaan netistä iltapäivälehtien verkkosivuja.

– Nuoret eivät jaksa keskittyä lukemaan pitkää tekstiä. Kaiken pitäisi tapahtua ja valmistua hetkessä.

Oppilaat toimivat koekaniineina

Äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla nuoria herätellään huomaamaan, ettei sen paremmin matematiikan kuin historiankaan tunneilla selviä, jollei ymmärrä lukemaansa ja osaa ilmaista itseään puhumalla.

– Yhteiskunta ympärillämme muuttuu niin nopeasti, että oppikirjat vanhenevat muutamassa vuodessa. Äidinkielen kirjan tekstien ja kuvien on oltava ajankohtaisia.

Sari Lottonen kertoo, että uutta kirjaa suunnitellessaan tekijätiimi käyttää oppilaitaan koekaniineinaan. Kaikki harjoitukset ja tehtävät on käyty läpi tunneilla.

Uusin oppikirja, Kärki 7, valmistui tässä kuussa kolmen vuoden työskentelyn jälkeen. Sari Lottonen on tehnyt kaikki oppikirjat opetustyönsä ohessa. Hän vakuuttaa, ettei kirjojen valmistaminen ole vaikeaa.

– Tunneille on joka tapauksessa valmistettava aina uutta materiaalia, jota voi hyödyntää oppikirjassa.

Kärki 7 painottaa Sari Lottosen tavoin yhä enemmän oppilaiden taitoja ilmaista itseään niin kirjallisesti kuin puhumalla.

Paperinen oppikirja laajenee sähköiseksi

– Kielioppia tärkeämpää on, että pystyy sanomaan ja kirjoittamaan mielipiteitään ja vielä perustelemaan ne. Yhtä tärkeää on myös ymmärtää, mitä lukee.

Tunneilla tehdään paljon pieniä harjoituksia, joissa tutkitaan tekstiä, kuvia ja keskustellaan eri aiheista. Ainekirjoituksesta on siirrytty pienten juttujen kirjoittamiseen ja ne julkaistaan aina luokassa.

Kärki 7 on äidinkielen oppikirjasarjan ensimmäinen osa. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan käyttöön tarkoitetut osat valmistuvat parin seuraavan vuoden aikana.

– Tämä on ensimmäinen tekemäni sarja, jossa kaikki materiaali on myös sähköisenä käytettävissä oppitunneilla. Kaikki tekstit voidaan kuunnella myös luettuna, sillä luetun kuunteleminen helpottaa usein merkittävästi ymmärtämistä.

Sari Lottonen aloitti oppikirjojen valmistamisen yläkoulun Aleksis-oppikirjasarjan työryhmässä jo vuonna 2000. Sen jälkeen hän osallistui alakouluille tarkoitetun Vipunen-kirjasarjan tekemiseen.

Suomen tietokirjailijoiden yhdistys palkitsi tänä vuonna Hausjärvellä asuvan ja Riihimäen Pohjolanrinteen koulussa opettavan Sari Lottosen Oppikirjailijapalkinnolla. Jo 15:nnen kerran jaettu palkinto myönnettiin viidelle pitkän linjan oppikirjailijalle. (HäSa)