Kanta-Häme

Äikäälän tontteja tulossa jakoon kesään mennessä

Äikäälän uuden asuntoalueen ensimmäiset tontit tulevat jakoon kesään mennessä, jos asemakaava saa lainvoiman normaalin aikataulun mukaan.

– Tavoiteaikatauluna on loppukevät tai alkukesä, kertoo palveluasiantuntija Sirpa Rahikainen Hämeenlinnan maankäytön ja ympäristöpalvelujen palvelupisteestä.

Uusi pientaloalue rakennetaan Katumajärven kaakkoiskulmaan Vanajanlinnantien itäpuolelle lähelle Harvialaa ja Janakkalan rajaa.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsittelee maanantaina suunnittelualueen ensimmäistä vaihetta eli Äikäälän eteläosan kaavaa.

Käsiteltävä kaava koskee noin 28 hehtaarin aluetta, jonne tulee yhteensä 94 omakotitonttia. Omakotitalojen lisäksi kaavassa on rivi- tai kytkettyjä pientaloja ja lähipalvelurakennuksia.

Uudet omakotitontit ovat pääosin hieman alle tuhannen neliön kokoisia. Niiden rakennusoikeus on 250 kerrosneliömetriä.

Yli tuhannen asukkaan pientaloalue

Äikäälän loppuosan kaavoitus jatkuu eteläosan kaavan hyväksymisen jälkeen Hahkasenkadun pohjoispuolella kaavasuunnittelija Irina Pohjolan mukaan.

Hahkasenkatu risteää Vanajanlinnantiestä vastakkaiseen suuntaan nykyisen Rantatien kohdassa.

Lopullisia liikennejärjestelyjä ei vielä tiedetä, mutta suunnitelmissa on nykyisen sorapintaisen Vanajanlinnantien kunnostus pääkaduksi.

Yhteensä koko Äikäälästä tulee vajaan sadan hehtaarin kokoinen pientaloalue, jossa on arviolta noin 1 250 asukasta.

Yhteensä pientalotontteja on suunniteltu Äikäälään 220–250, eli jatkossa tontteja tulee jakoon vielä lisää reilusti toista sataa.

Ennestään suunnittelualueella on kymmenkunta omakotitaloa.

Kaava on pilkottu osiin

Äikäälän asemakaava on valmisteluvaiheissa pilkottu osiin. Ongelmallisimmiksi on osoittautunut suunnittelualueen keskiosa, johon piti alun perin tulla pientalojen lisäksi myös pienkerrostaloja, joiden rakentamista on kuitenkin vastustettu.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan tavoitteena on rakentaa Äikäälään viihtyisä ja luonnonläheinen pientaloalue.

Suunnittelualue on pääosin Hämeenlinnan kaupungin omistamaa maa- ja metsätalousmaata. Uudet tontit tulevat vaihtelevaan ja kumpareiseen metsämaastoon, jota rajaavat pienehköt peltoaukeat. (HäSa)