Kanta-Häme

Aikuinen, älä välitä alaikäiselle alkoholia

 

Poliisi valvoo perinteisesti nuorten päihteiden käyttöä ensi viikonloppuna koko maassa. Valvonnan kohteina ovat nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö. Valvonnan painopistealueina ovat erityisesti lasten leikkipaikat sekä päiväkotien ja koulujen pihat.

Poliisi haluaa muistuttaa, että alle 18-vuotiaiden päihteiden käytöstä lähtee aina ilmoitus vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille. Tämän lisäksi seurauksena on useimmiten 20 euron rikesakko ja aina juomien menetys.

Valvonnalla pyritään ennalta estämään alkoholijuomien välitys alaikäisille sekä alaikäisten alkoholin hallussapito ja käyttö. Poliisi puuttuu normaaliin tapaan valvonnassa myös muihin yleisten paikkojen häiriöihin ja humalajuomiseen.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos

Vuodesta 2010 lähtien järjestetyistä tehovalvonnoista on viikonlopun aikana poliisin haltuun tullut noin 2 000-2 500 litraa erilaisia alkoholijuomia. Lastensuojeluilmoituksia poliisi on joutunut tekemään vuosittain 700-1 200.

– Nyt toivommekin, että lastensuojeluilmoituksia joutuisimme tekemään aikaisempia vuosia vähemmän, poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta sanoo.

Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Poliisi vetoaakin täysi-ikäisiin, etteivät nämä välittäisi alkoholia yhdellekään alaikäiselle.

Poliisin kokemuksen mukaan koulujen päättymisviikonloppuna monet lapset ja nuoret käyttävät alkoholia usein ensimmäisiä kertoja elämässään. Tottumattomat käyttäjät eivät osaa arvioida käyttämänsä alkoholin määrää ja sen vaikutuksia, mistä seurauksena saattaa olla alkoholimyrkytys.

– Päihtyneellä lapsella tai nuorella on lisäksi alkoholin vuoksi alentunut riskinottokynnys, mikä myös lisää erilaisten humalavahinkojen ja rikoksen uhriksi joutumisen vaaraa, Järvenpää sanoo.

Päivän lehti

3.7.2020