Kanta-Häme

Äimäjärven veden pitäisi vaihtua

Kalvolan Äimäjärven suojeluyhdistyksen väki ja muutkin järvestä kiinnostuneet tahot odottavat toiveikkaina ensi syksyä. Silloin järveä halkovan Unostentien penkereeseen on tarkoitus tehdä kaksi putkisiltaa eli uutta virtausaukkoa.

– Sillä tavalla veden vaihtuvuus paranee ja se kohentaa myös veden laatua, sanoo putkisiltahankkeen vetäjä Rauno Hiekkanen.

Hän toimi aiemmin myös suojeluyhdistyksen puheenjohtajana, mutta nyt puheenjohtajan nuijaa heiluttaa Simo Mäenluoma.

Toinen penger toimii patona

Unostentien penkereen puhkominen on vain yksi järven tilan kohentamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä. Varsinainen ongelma on Kotkajärventien penger, joka toimii kuin pato.

– Siinä on vain yksi pieni virtausaukko keskellä, ja vedenpinnan korkeusero penkereen eri puolilla on huomattava, sanoo Kutilan jakokunnan sekä Unostentien yksityistien osakas Timo Saviniemi.

Myös Kotkajärventien penkereen aiheuttamia ongelmia on tarkoitus vähentää tänä vuonna. Uudenmaan ely-keskus uusii vanhan putkisillan eli virtausaukon, ja rakentaa yhden uuden aukon.

Unosten yksityistien siltaremontteja rahoittavat Hämeen ely-keskus, Hämeenlinnan kaupunki ja Kutilan jakokunta. Rahaa on luvassa myös Vanajavesikeskukselta ja Äimäjärven suojeluyhdistys on käynnistänyt keräyksen oman osuutensa kokoamiseksi.

– Meillä on keräyslupa maaliskuun loppuun saakka. Tähän mennessä lahjoituksia on kertynyt 65, ja niillä yllämme noin puoleen tavoitteestamme, Rauno Hiekkanen kertoo.

Putkisiltojen rakentamisesta tulee avoin tarjouskilpailu huhtikuun lopulla.

Ravinnevalumat halutaan kuriin

Rauno Hiekkanen kertoo, että jatkossa tavoitteena on vähentää Äimäjärveen valuvien ravinteiden määrää. Sitä varten selvitetään haitallisimmat laskuojat ja rakennetaan niihin lisää laskeutumis- ja kosteikkoaltaita sekä ravinnesieppareita.

Viime keväänä valmistui Kutisten kosteikko, jonka avulla valumavesien ravinnepitoisuuksia on saatu laskemaan huomattavasti.

Äimäjärvelle on laadittu viisivuotinen käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka mukaan kunnostustoimenpiteitä tehdään. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on vähentää kevättulvien haittoja.

– Se edellyttäisi järven laskujoessa sijaitsevan pohjapadon modernisointia. Se vaatii suunnittelua yhdessä viranomaisten, vesialueen omistajien sekä Oikolanjoen järjestely-yhtiön kanssa, Rauno Hiekkanen sanoo. (HäSa)