Kanta-Häme

Aineopintojen määrä kesäyliopistossa kasvaa

Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa toimiva Hämeen kesäyliopisto aloittelee pikkuhiljaa uutta lukuvuottaan, sillä ilmoittautumiset syksyn opintoihin ovat jo käynnissä.

Vs. rehtori Hilma Lehtonen kertoo, että tänä vuonna avoimen yliopiston kurssitarjonnassa on panostettu etenkin aineopintojen määrään.

Aineopintotasoiset kurssit ovat vaativampia ja pidemmälle vietyjä kuin perusopinnot, joista avointen yliopistojen tarjonta yleensä pääosin koostuu.

– Tarkoitus on antaa opiskelijoille väylä jatkaa opintoja kesäyliopistossa mahdollisimman pitkälle myös perusopintojen jälkeen, Lehtonen sanoo.

Aineopintoja on tarjolla muun muassa kasvatus- ja hoitotieteissä, draamakasvatuksessa ja kuvataiteessa.

Kesäyliopiston koulutustarjonnan suosikkeja ovat muun muassa oikeus- ja kasvatustieteet sekä kuvataide.

Lehtosen mukaan varsinkin oikeustieteen avointen opintojen merkitys kesäyliopistolle on suuri.

Niiden jälkeen opiskelija pystyy hakeutumaan ilman pääsykokeita Itä-Suomen yliopistoon hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorittamaan.

– Nämä väyläopinnot ovat olleet suosittuja jo pitkään, ja moni kantahämäläinen maisteri on kulkenut tätä reittiä.

Lehtosen mukaan ilmoittautumiset syksyn opintoihin ovat lähteneet hyvin käyntiin, mutta tarkempia lukuja on tarjolla vasta elokuun lopulla.

Tyypillinen opiskelija on keski-ikäinen nainen, mutta myös nuoria opiskelijoita on paljon. Avoimessa yliopistossa opiskeleva ei menetä paikkaansa varsinaisen korkeakouluhaun ensikertalaiskiintiössä.

– Avoin väylä tarjoaa mahdollisuuksia eri alojen kokeiluun. Opintopisteet voi sitten myöhemmin lukea hyväksi tutkintoon, Lehtonen muistuttaa.

Kesäyliopistossa opiskelee vuositasolla noin 3500 opiskelijaa.

Avoimen yliopisto-opetuksen lisäksi kesäyliopistolla on ympäri vuoden muutakin kurssitarjontaa, esimerkiksi ammatillista täydennyskoulutusta ja abi- ja lukiolaiskursseja. HÄSA

Päivän lehti

4.4.2020