Kanta-Häme

Ainutlaatuinen Engelinranta

Engelinrannan alueen kehittäminen on maakuntahallituksen mukaan erittäin merkittävä ja ainutlaatuinen hanke. Engelinrannan osayleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa maakuntahallitus toteaa, että Engelinranta on erityisen kiinnostava hanke, sillä yhdyskuntarakennetta kehitetään ja kaupunkirakennetta muokataan harvinaisen laajasti.

Maakuntahallituksen mukaan ehdotus on maakuntakaavan mukainen. Erityistä huomiota pitää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa kiinnittää siihen, että Engelinrantaan muodostuu monipuolinen, keskustamainen ja laadukas kaupunkikuva.

Samalla myös muistutetaan, että toimintojen lisääntyessä myös liikennemäärät alueella kasvavat.

Erityisen kiinnostavaksi Engelinrannan tekee se, että alue sijaitsee maakunnan keskuskaupungin ytimessä ja muodostaa sen uuden julkisivun. Sen uskotaan tuovan tulevaisuudenuskoa ja merkittäviä kasvumahdollisuuksia seudulle.

Siinä on myös otettu huomioon yhdyskuntarakenteen kestävyys, asuntotarjonnan monipuolisuus sekä liikunta, virkistys ja Vanajaveden rannan sekä vesialueen hyödyntäminen.

Maakuntahallitus pitää Engelinrantaa tärkeänä osana HHT-kasvukäytävän toteuttamista. Häsa

Orsi pudotettiin pois

JANAKKALA. Ilmeisesti ns. Harvialan orsi alkaa olla historiaa, sillä maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että aluevaraus moottoritien ja Harvialantien väliltä poistettaisiin vaihemaakuntakaavasta.

Janakkalan kunta on koko ajan vastustanut varausta, joka janakkalalaisen näkemyksen mukaan rajoittaisi Harvialan kaavoitusta. Sinänsä tieyhteyttä ei vastusteta, mutta se tulee määritellä vasta kun Harvialan aluetta kaavoitetaan.

Maakuntahallitus toteaakin, että kuntien rajavyöhykkeille tulisi laatia maakäytön ja liikenteen yhteinen kehittämissuunnitelma.

Vaihekaavassa ovat mukana yhteystarpeina Moreenin työpaikka-alueen yhteydet moottoritielle ja Riihimäen läntinen kehätie Arolampi–Launonen.

Tuulivoima-alueista vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty Tyrinselkä Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän alueilla sekä Humppilan pohjoisosassa sijaitseva tuulivoimalavaraus.

Sen sijaan vaihemaakuntakaavasta pudotettiin pois Janakkalan ja Lammin tuulipuistot. Häsa

Päivän lehti

30.3.2020