Kanta-Häme

Akaa vähentää 57, irtisanottavia alle 10

Akaan kaupungin yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Neuvotteluissa päädyttiin 57 henkilötyövuoden vähennykseen, josta valtaosa toteutetaan luonnollista poistumaa ja muuta vaihtuvuutta hyödyntäen vuoteen 2019 mennessä.

Pääosin vähennykset toteutetaan vuonna 2016. Esimerkiksi määräaikaisia työsopimuksia ei jatketa, kaikkia vapautuvia vakansseja ei täytetä, toimintoja uudelleen organisoidaan ja tehdään tehtäväjärjestelyitä, työvuorosuunnittelua tehostetaan ja henkilöstömitoituksia pienennetään. Lisäksi esi- ja perusopetuksessa ryhmäkokoja suurennetaan ja tuntikehystä pienennetään.

Neuvottelujen perusteella vähennykset jakaantuvat toimialoilla siten, että perusturvatoimesta vähennetään 19, sivistystoimesta 29, teknisestä toimesta 4 ja hallintotoimesta 5 henkilötyövuotta.

Varsinaiset irtisanomiset jäävät alle 10 henkilötyövuoden.

Akaan kaupunginhallitus päätti 15.9.2015 koko Akaan kaupungin henkilöstöä koskevan yt-menettelyn käynnistämisestä. Taustalla on kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymä kaupungin talouden tasapainottamisohjelma, johon sisältyy monia palvelurakenteisiin ja palveluiden organisointiin liittyviä muutoksia. Ne vaikuttavat olennaisesti myös henkilöstömääriin ja menoihin. Tasapainottamisohjelmassa tavoitteeksi oli asetettu 58,5 henkilötyövuosisäästöt vuosina 2015–2019.

Akaan kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti henkilöstövähennyksistä talousarviokäsittelyn yhteydessä 16. joulukuuta.

Akaan kaupungilla on tällä hetkellä noin 1100 työntekijää.