Kanta-Häme

Akaaseen kaavaillaan maailman ehkä korkeimpia maatuulivoimaloita – Virkamiehet puuttuivat

Ely-keskuksen esitys: 200–230-metristen myllyjen ympäristövaikutukset pitäisi tutkia ja verrata tuloksia suunniteltuihin 300-metrisiin voimaloihin.

Pirkanmaan ely-keskus on esittänyt lausunnossaan uutta vaihtoehtoa Akaaseen suunnitellulle tuulivoimapuistolle.

Ely-keskus esittää, että nyt selvitettäisiin korkeudeltaan 200–230-metristen tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset, kun aluetta suunnittelevan saksalaisen Abo Wind oy:n tavoitteena on ollut rakentaa maksimissaan 300 metriä korkeita tuulivoimaloita Karhunrahkan alueelle.

– Uusi vaihtoehto vastaa maakuntakaavaa ja sen taustalla olleita voimakorkeuksien arviointeja. Uuden vaihtoehdon arvioinnit antavat myös yleisölle tietoa mahdollisista ympäristövaikutusten eroista verrattuna 300-metrisiin voimaloihin, perustelee ylitarkastaja Leena Ivalo Pirkanmaan ely-keskuksesta sähköpostivastauksessaan.

Toivottu korkeus selittyy teknologian kehittymisellä

Projektijohtaja Julian Wehnert Abo Wind oy:stä painottaa, että vaikka nyt selvitetään ympäristövaikutukset maksimissaan 300-metrisiä tuulivoimaloille, todellinen korkeus voi olla matalampi.

– Aiomme neuvotella elyn kanssa siitä, mikä olisi kompromissi korkeuden suhteen sekä mitä meidän pitää ottaa huomioon YVA-lausuntoa (ympäristövaikutusten arviointi) varten ja mitä pitää vielä syventää YVA-selostuksessa.

– Haluamme lupavaiheessa näyttää eri voimalatyyppien maksimivaikutukset tulevaisuutta ajatellen. Lupaprosessi voi kestää neljäkin vuotta, ja teknologia kehittyy sinä aikana.

Wehnertin mukaan maailman korkeimmat maatuulivoimalat ovat tällä hetkellä 250-metrisiä.

Lue myös: Akaan tuulivoimaloiden vaikutukset arvioitavina

Mitä korkeampi mylly, sitä enemmän sähköä

Yhtiön intresseissä on saada tuulivoimaloista irti maksimitehot.

– Mitä korkeampi voimala, sitä enemmän sähköä saadaan tuotettua yhdestä yksiköstä ja sitä suurempi on vähennys hiilidioksidipäästöissä. Jos saisimme rakentaa Akaaseen 15 voimalaa, se voisi puolittaa Akaan hiilidioksidipäästöt.

– Korkeita voimaloita voi rakentaa markkinaehtoisesti ilman valtion tukia, koska hankkeen voi rahoittaa sähkön suoramyyntisopimuksella isoille energiankäyttäjille, kuten Fortumille tai Googlelle.

Julian Wehnertin mukaan tuulisähkö on nykyään yksi halvimmista tavoista tuottaa sähköä Pohjoismaissa.

Kuntalaiset antoivat runsaasti mielipiteitä hankkeesta

Pirkanmaan ely-keskus sai kansalaisilta ja yhteisöiltä noin 120 mielipidettä hankkeesta.

Päällimmäisenä oli pelko ympäristö- ja terveysvaikutuksista, kuten melun, infraäänen ja välkevalojen vaikutuksista ihmisiin ja eläimiin. Alue on linnustollisesti merkittävä.

Lisäksi myllyjä pidettiin rumina kansallismaiseman pilaajina sekä alueen virkistyskäyttöä haittaavina. Osa oli huolissaan kiinteistöjen ja maan arvojen alenemisesta.

Yhtiö lupaa lisäselvityksiä ympäristövaikutuksista

Projektijohtaja Julian Wehnert toteaa, että yhtiö antaa kaikkiin merkittäviin ympäristövaikutuksiin vastauksia, tutkimustuloksia ja raportteja YVA-selostuksessaan.

– Pyrkimys on, että etäisyys lähimpään loma- ja vakituiseen asutukseen on yksi kilometri. Äänimaisema voi muuttua kaava-alueen sisällä, mutta tuon kilometrin ulkopuolella melu ei saa ylittää 40 desibelin ulkomelutasoa.

– Välkealue voi olla laajempi, mutta ympäristöministeriö antaa meille tarkat suunnitteluohjearvot, joita ei saa ylittää. Infraääni on haastava mallintaa.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan nykytuulivoimaloiden tuottama infraääni on 50–70 desibelin tasoa, eikä ihminen voi sitä kuulla.

Parhaillaan yhtiö suorittaa alueella tuulimittauksia, jotka jatkuvat ensi kesään. Varsinaista rakennuspäätöstä yhtiö ei ole vielä tehnyt. Akaan kunnassa on käynnissä yhteismenettelynä sekä osayleiskaavan laadinta sekä YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Abo Wind oy on jo rakentanut tuulivoimakapasiteettia Suomeen 100 megawattia. Seuraavaksi yhtiö rakentaa Välikankaalle noin 24 tuulivoimalaa. HÄSA

Lue myös: Hämeenlinnan rajan lähelle suunnitellaan 300-metrisiä tuulivoimaloita

Karhunrahkan tuulivoimahanke

Saksalainen Abo Wind oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Akaan kaupungin Karhunrahkan alueelle. Alue rajautuu etelässä Hämeenlinnan kaupungin kuntarajaan.

Alueen pinta-ala on noin 19 neliökilometriä. Enintään 15 tuulivoimalaa, joiden korkeus max. 300 metriä ja yksikköteho max. 10 megawattia, joka riittäisi noin 8 200 sähkölämmitteiselle omakotitalolle vuodeksi.

Sähkönsiirron maakaapeli liittyisi noin 8 kilometrin päässä luoteeseen päin sijaitsevaan Humppila-Viialan 110 kilovoltin voimajohtolinjaan. Uusi sähköasema rakennettaisiin liittymispisteen lähelle.

YVA-menettelyssä yhtiöllä 3 vaihtoehtoa

1. Hanketta ei toteuteta, eikä tuulivoimaloita rakenneta.

2. Enintään 11 voimalaa. Yksikköteho max. 10 MW ja korkeus max. 300 metriä.

3. Enintään 15 voimalaa. Yksikköteho max. 10 MW ja korkeus max. 300 metriä.

Pirkanmaan ely-keskus esittää lausunnossaan uutta vaihtoehtoa: Tuulivoimaloiden maksimikorkeus olisi 200–230 metriä.

Päivän lehti

1.10.2020

Fingerpori

comic