Kanta-Häme

Akaan vesijohtovedessä mangaania

HS-Veden Akaan alueelle toimittamassa verkostovedessä on mitattu mangaania yli suositusarvojen. Verkostovesi ostetaan Valkeakosken Tyrynlahden vedenottamolta.

Tyrynlahden vedenottamo käyttää raakavetenä pintavettä, jonka mangaanipitoisuus kohoaa ajoittain kesäaikaan. Tänä kesänä järviveden lämpötila on noussut poikkeuksellisen korkeaksi ja laitokselta toimitettavan verkostoveden mangaanipitoisuudet ovat ylittäneet heinä–elokuun vaihteessa talousvesiasetuksien laatusuosituksen. Suositus perustuu teknisiin ja esteettisiin haittoihin. Liiallinen mangaani aiheuttaa veteen epämiellyttävää makua ja kerrostumia vedenjakelulaitteisiin.

Akaan alueelta otetuissa vesinäytteissä on mitattu mangaania 100 – 110 mikrogrammaa litrassa, kun suositusarvo on alle 50 mikrogrammaa litrassa.

Ongelman oletetaan jatkuvan joitain viikkoja, säätilasta ja järven lämpötilasta riippuen. Vaikka pitoisuus ylittää teknisiin ja esteettisiin haittoihin perustuvan suosituksen, se on huomattavasti alle WHO:n terveysperusteisen enimmäisarvon.

HS-Vesi ja Valkeakosken terveysvalvonta seuraavat mangaanipitoisuutta viikoittaisilla tarkkailuohjelman mukaisilla näytteillä.

Vuoden 2014 lopulla Hämeenlinnasta Akaaseen valmistuvan siirtolinjan myötä alueelle saadaan johdettua vettä, jossa mangaaniongelmaa ei ole.

Juomaveden mangaanin aiheuttamista terveyshaitoista ei ole yksiselitteistä näyttöä. Suurina annoksina mangaani saattaa aiheuttaa neurotoksisia oireita. (HäSa)

Menot