Kanta-Häme

AKT on valmiina lakkoon

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n vaikuttajat ja aktiivit ovat valmiita poliittiseen lakkoon jo alkavan vuoden keväällä.

Välitön lakkovalmius selviää Lännen Median kyselystä, johon vastasi 75 ammattiliiton vaikuttajaa ja aktiivia.

Vastaajista peräti 81 prosenttia on sitä mieltä, että AKT:n jäsenistön pitää ryhtyä vuoden 2016 keväällä poliittiseen lakkoon, mikäli hallitus ei muuten vedä pakkolakiesityksiään pois eduskunnasta.

– Suomen kansan on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin, jotta leikkaukset eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja työntekijöiltä estetään. Hallituksen hulluihin leikkauksiin on tultava loppu vaikka yleislakon keinoin, jos pelkät poliittiset mielenilmaisut eivät riitä, toteaa Jani Hartikka, AKT:n hallituksen jäsen Helsingistä.

Työmarkkinatilanteen kannalta on merkittävää, että kyselyyn vastanneista yhdeksästä AKT:n hallituksen jäsenestä jokainen kannattaa poliittista lakkoa, jos maan hallitus ei muuten peru pakottavaa lainsäädäntöä.

Kyselyssä akt:läisillä oli mahdollisuus kirjoittaa sanalliset terveisensä hallitukselle ja pääministeri Juha Sipilälle (kesk.).

– Messias-kompleksinne tulee Suomelle kalliiksi. Halveksuva asenne, ei ainoastaan heikoimmassa asemassa olevia, vaan myös asiantuntijoita ja akateemikkoja kohtaan, kertoo vain siitä, kuinka vieraantuneita todellisuudesta te ja hallituksenne olette. Sopiminen on suomalaisen yhteiskunnan a ja o, AKT:n hallituksessa istuva Anita Hellman toivoo pääministeriltä suunnanmuutosta.

AKT:n vaikuttajien sanallisista vastauksista huokuu syvä loukkaantuminen.

– Lakipakettien sisältö kertoo hallituksen asenteellisuudesta kansalaisia kohtaan; sairaus ei ole laiskuutta eikä pitkäaikaistyöttömyys johdu haluttomuudesta tehdä töitä. Hallitus tavoittelee hyvinvointiyhteiskunnan alasajoa ja haluaa tehdä Suomesta halpatyövoiman maan. Joukkovoima on ainoa keino, jolla tämänkaltaisia esityksiä vastaan voidaan taistella, Hellman arvioi.

Vain 20 prosenttia vastaajista uskoo, että työmarkkinoilla syntyy ensi vuonna yhteiskuntasopimus.

Pakkolakien voimaantuloon uskoo silti vain yksi kyselyyn vastannut akt:läinen.

Hallitus kutsuu pakettiaan kilpailukykylainsäädännöksi, johon sisältyvät muun muassa sairausajan palkanmaksun karenssi, vuosiloman enimmäispituuden rajoittaminen kuuteen viikkoon, lomarahojen leikkaaminen sekä loppiaisen ja helatorstain muuttaminen palkattomiksi vapaapäiviksi. Työehtosopimuksilla ei saisi sopia asioista toisin. Hallitus haluaa alentaa työn yksikkökustannuksia 5 prosentilla.

– Mikä yhteiskuntasopimus semmoinen on, jossa otetaan vain vähäosaisilta ja duunareilta pois? Autonkuljettajana ymmärtäisin, jos koko kansa olisi talkoissa mukana herroja myöten. Sopimuksia on tehty työmarkkinoilla pitkään, mikä on taannut maahamme tasapainoa ja yrityksille vakautta. Näin toivoisin jatkossakin olevan, sanoo AKT:n hallituksen jäsen Jere Pulska.

Akt:läiset arvioivat vastauksissaan, että hallituksen kaavailemat toimet leikkaisivat yksityistä kulutusta voimakkaasti ja halvaannuttaisivat sitä kautta Suomen taloutta – eivätkä tuottaisi uusia työpaikkoja.

Puheenjohtaja Marko Piiraisen tiukka linja nauttii AKT:n vaikuttajien keskuudessa aitoa ja vahvaa kannatusta. Vaikka kyselyyn oli mahdollista osallistua anonyymisti, Piiraista ei juuri kritisoitu.

Vastaajista 19 (25 %) antaa Piiraiselle kouluarvosanaksi kympin ja 31 vastaajaa (41 %) yhdeksikön. Keskiarvokseen puheenjohtaja saa LM-kyselyssä 8,7.

– AKT on niitä harvoja liittoja, jotka myös tekevät eivätkä vain puhu, kiteyttää hallituksen jäsen Markus Jokikokko.