Kanta-Häme

Alaikäisten kanssa toimivien vapaaehtoisten taustat on selvitetty odotettua harvemmin

Järjestöt ovat selvityttäneet lasten ja nuorten parissa toimivien vapaaehtoisten rikostaustoja huomattavasti vähemmän kuin asiaa koskevaa lakia laadittaessa oletettiin.

Vuonna 2013 hallitus arvioi, että otteita voitaisiin pyytää vuodessa enintään 20 000. Tänä vuonna otteita oli joulukuun alkuun mennessä pyydetty Oikeusrekisterikeskukselta noin 3 200:sta ja viime vuonna noin 2 500:sta vapaaehtoisesta.

Molempina vuosina niistä on selvinnyt yksi tuomio: viime vuonna se koski väkivaltarikosta ja tänä vuonna huumerikosta.

Aika ajoin ilmenee epäilyksiä lasten ja nuorten koskemattomuuden vaarantumisesta. Joulukuun alussa Urheilulehti uutisoi, että Jääkiekkoliiton toimihenkilö olisi tirkistellyt nuorisomaajoukkueen jäseniä suihkussa ja pukuhuoneessa vuosien ajan. Jääkiekkoliitto on kertonut suhtautuvansa nimettömiin epäilyihin vakavasti ja tutkivansa ne.

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä on vaadittu rikostaustaotteita jo vuodesta 2003. Mahdollisuus rikostaustaotteeseen laajeni vapaaehtoisiin toukokuussa 2014. Vapaaehtoistoiminnan järjestäjä on voinut pyytää otteen vain sen jälkeen toimintaan mukaan tulleista ja vain näiden suostumuksella.

Pakosta ei lakia säädettäessä ollut kyse. Ajatuksena oli korostaa järjestön vastuuta ja esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan ohjeiden merkittävyyttä rikostaustan selvittämiseen nähden. Tietoisuuden rikostaustan selvittämismahdollisuudesta katsottiin kuitenkin vähentävän lapsiin kohdistuviin rikoksiin taipuvaisten hakeutumista tehtäviin.

Oikeusrekisterikeskuksessa arvioidaan, että otteiden maksullisuus on jarruttanut niiden pyytämistä. Toisin kuin alaikäisten kanssa työskentelevien kohdalla, vapaaehtoisia koskevat otteet jäävät järjestöjen maksettavaksi. Kun vapaaehtoisia on paljon, summa kasvaa isoksi, mihin järjestöt eivät välttämättä ole osanneet varautua.

Aktiivisimmin otteita ovat pyytäneet Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL ja Pelastakaa Lapset ry. Esimerkiksi partiossa on runsaasti vapaaehtoisia, mutta alun perinkin partion osuus pyynnöistä arvioitiin hyvin pieneksi, sillä vapaaehtoiset ovat yleensä olleet toiminnassa pienestä pitäen ja tunnetaan järjestössä.

Vapaaehtoistyön järjestäjä voi pyytää rikostaustaotteen, jos vapaaehtoisen tehtävään kuuluu ensinnäkin ”säännöllisesti ja olennaisesti” alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai yhdessäoloa, toiseksi henkilökohtaista vuorovaikutusta ja kolmanneksi tehtävän hoitamista yksin.

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin pääsihteeri Olli Joensuu sanoo, että kaikki kolme ehtoa täyttyvät harvoin vapaaehtoistoiminnassa.

– Vapaaehtoinen ei yleensä ole yksin lasten tai nuorten kanssa, hän arvelee.

Joensuun mielestä ei voi olettaa, että mahdollisuudet seksuaaliseen häirintään tai hyväksikäyttöön olisivat olemassa, jos kaikki kolme edellytystä eivät täyty.

Hän katsoo luotettavuuden varmistamisen lähtevän järjestöjen koulutusjärjestelmästä ja huolehtimalla, ettei vapaaehtoinen toimi yksin.

Päivän lehti

23.9.2020

Fingerpori

comic