Kanta-Häme

Alijäämä ei pelota Hausjärvellä

Vaikka ensi vuoden talousarviosta uhkaa tulla reippaasti alijäämäinen, Hausjärven kunnanvaltuusto pyyhkäisi tiistai-iltana tuloveroprosenttiin ehdotetun korotuksen yli.

Keskustan ryhmä esitti, ettei tuloveroprosenttia koroteta nykyisestä 21 prosentista 21,50:een. Kiinteistöveroista yleistä kiinteistöveroa korotetaan 1,10:sta 1,25:een ja vakituisten asuntojen 0,43:sta 0,45 prosenttiin. Yleishyödyllisten yhteisöjen prosentti putoaa 0,3 prosentista nollaan.

Jo kunnanhallituksessa politikoitiin verotuksella. Kunnanjohtaja Päivi Terävä esitti tuloveroprosentin korottamista 0,25 prosentilla sekä yleisen kiinteistöveron korottamista 1,25 prosenttiin ja vakituisten asuntojen kiinteistöveron korotusta 0,45:een ja yleishyödyllisten pudotusta nollaan.

Kokoomuksen Risto Tiippanan esitys tuloveroprosentin korottamisesta 0,5 prosentilla ja kiinteistöverotuksen pitämisestä ennallaan voitti kunnanhallituksessa äänestykset. Keskustan Satu Hietanen teki myös hallituksessa nyt valtuustossa voittaneen esityksen.

Valtuusto otti tietoisen riskin

Taustalta nousi esiin viime vuoden talousarvio, joka laadittiin 1,3 miljoonaa alijäämäiseksi. Nyt verotulot ovat kasvaneet niin hyvin, että alijäämä kuroutuu 0,3 miljoonaan euroon.

Vaikka valtuutetut varoittelivat, ettei hyvä kehitys toistu, nytkin valmistaudutaan reippaasti alijäämäiseen talousarvioon.

Valtuustossa keskustan Timo Silván myönsi, että tuloveroprosentin korotuksesta luopuminen on suuri riski. Silván peräänkuulutti kokoomuksen Risto Tiippanan, Ilkka Brotheruksen ja keskustan Pekka Lokinperän tavoin säästöjen etsimistä ja menojen leikkauksia.

Ilkka Brotherus toivoi siviilirohkeutta hyväksyä hyvinkin rajuja leikkauksia joulukuussa, kun valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta.

– Viime kerralla esitetyistä menoleikkausesityksistä hyväksyttiin talousarvioon lopulta vain kymmenisen prosenttia. Toivottavasti samat ihmiset, jotka nyt pienentävät verotulokertymää eivät joulukuussa ole vastustamassa leikkauksia, Brotherus sanoi.

Kunnanjohtaja Päivi Terävä totesi, ettei joulukuuhun mennessä pystytä virkamiesvoimin löytämään riittävästi menojen leikkauksia, jotta talousarvio saadaan tasapainoon.

Kunnanvaltuuston päätös vähentää valmisteilla olevan talousarvion verotulopohjaa 325 000 eurolla.

Monnista maata

Kunnanvaltuusto hyväksyi raakamaakaupan, jolla kunta ostaa Monnista kaavoitettavaa peltomaata 6,3 hehtaaria ja Paukunharjun metsämaata 17 hehtaaria.

Kauppasumma on yhteensä 170 000 euroa, jota varten valtuusto myönsi lisämäärärahan.

Metsämaa hankittiin kunnalle vaihtomaaksi, sillä aluetta ei kaavoiteta asuinrakentamiseen. (HäSa)