Kanta-Häme

Alijäämä jäytää sairaanhoitopiiriä

Odotetusti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tilinpäätös jäi viime vuonna lähemmäs kahdeksan miljoonaa alijäämäiseksi.

Näin kävi vaikka alueen kunnilta kerättiin loppuvuodesta 1,4 miljoonan ylimääräiset kuntamaksut.

Vuosien 2011-2012 jäljiltä taseessa on kertynyt 15 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää. Jos tämä vuosi etenee budjetin ennakoidusti, alijäämän määrä nousee 22 miljoonaan.

Pitkäaikaista lainaa on yli 20 miljoonaa euroa. Lisäksi pankin lyhytaikaista luottolimiittiä on jouduttu korottamaan 15 miljoonaan euroon maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että alijäämä katetaan seuraavan suunnittelukauden kuluessa.

Väestö vanhenee, hoidot kallistuvat

Se ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, sillä tehdyn konsulttiselvityksen mukaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri toimii suhteellisen tehokkaasti ja taloudellisesti, kun vertailukohtana ovat muut sairaanhoitopiirit.

Väestön vanhentuessa ja hoitojen parantuessa erikoissairaanhoito kallistuu koko ajan.

Lääketieteen teknologia kehittyy jatkuvasti ja tuo mukanaan uusia kalliita lääkkeitä, laitteita ja hoitomenetelmiä.

Kustannuksista yli puolet aiheutuu henkilöstökuluista. Muita merkittäviä menoeriä ovat lääke- ja hoitotarvikemenot sekä laite- ja tilakustannukset.

Nopein tie sairaanhoitopiirin taloustilanteen helpottamiseen olisi käydä peruskuntien kassalla. Ne ovat kuitenkin yhtälailla talousvaikeuksissa. Siksi edessä onkin rakenteellisia uudistuksia ja yhteistyökuvioita.

Tosin kukaan ei vielä osaa ennustaa, mitä hallituksen sote-uudistus tuo mukanaan.

Labrafuusio vei ja toi

Viime vuonna sairaanhoitopiirin budjetti ylittyi eniten ostopalveluissa. Ylitys oli 3,3 miljoonaa euroa. Selityksenä on se, ettei laboratoriotutkimusten osto Fimlabilta sisältynyt talousarvioon.

Tosin vastaavasti säästöä syntyi palkoissa, aineissa ja tarvikkeissa, kun laboratorio fuusioitiin Fimlabiin.

Henkilöstömenot ylittyivät 0,8 miljoonalla labrafuusiosta huolimatta. Palkkojen oli arvioitu kasvavan vain prosentilla. Sopimusten mukaiset nousut olivat kuitenkin suuremmat.

Investointimenot ylittyivät noin 0,8 miljoonalla. Yhteensä investointeihin kului 13,2 miljoonaa euroa.

Suurin ylitys, noin puoli miljoonaa, syntyi uusien röntgenlaitteiden vaatimissa muutostöissä. Myös päivystyspolin lattiaremonttiin kului 160 000 euroa, johon ei ollut budjetissa varauduttu.

Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöstä loppukeväällä pidettävässä kokouksessaan. (HäSa)