fbpx
Kanta-Häme

Alimiehitys kuormittaa vankilatyöntekijöitä

Vankiloiden valvontahenkilökunnalla, eli vartijoilla ja rikosseuraamusesimiehillä, on ongelmia työssä jaksamisessa erityisesti työvuorojen alimiehityksen, laitoksen johdon johtamistavan, päätöksenteon ristiriitaisuuden ja jatkuvien muutosten takia.

Tämä ilmenee työaikoihin ja työssä jaksamiseen liittyvästä kyselystä, jonka Vankivirkailijain Liitto teetti Työterveyslaitoksen avustuksella vankiloissa jaksotyötä tekeville valvontahenkilökunnan jäsenilleen. Kyselyyn vastasi 763 henkilöä, joka on 64 prosenttia kyselyn kohderyhmästä.

Kyselyyn vastanneet arvostelivat Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoa siitä, ettei se ymmärrä laitostason toimintaa ja muutokset valmistellaan kiireellä ja huonosti. Rikosseuraamuslaitos ei halunnut kommentoida kritiikkiä Hämeen Sanomille, koska siellä ei ole ehditty tutustua kyselyn tuloksiin.

Vastaajat näkivät johtamisessa runsaasti ongelmia ja väittivät, että vartijoita valvotaan ja vangit johtavat. Vankilavirkailijain Liiton mukaan tällä viitattaneen vankien laajoihin valitusoikeuksiin ja vankien oikeuksien toteutumisen tarkkaan valvontaan.

Työnantajat valmistelevat tällä hetkellä muutoksia valvontahenkilökunnan työaikoihin. Silti kyselyn vastausten mukaan työn ja muun elämän yhteensovittaminen oli nykyisellään onnistunutta. Työvuoron pituudella ei ollut selvää yhteyttä työssä jaksamiseen. HÄSA

Menot