Kanta-Häme

Aluehallintovirasto moittii kehitysvammaisten terveyspalveluihin pääsyä Riihimäellä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto moittii Riihimäen seudun terveyskeskusta kehitysvammaisten terveyspalveluihin pääsyssä ilmenneistä puutteista. Aluehallintovirastoon oli tehty kantelu kehitysvammaisten potilaiden hoidon järjestämisestä.

Kantelun mukaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymä eivät ota asiakkaiden hoidosta vastuuta, vaan vetoavat siihen, ettei heillä ole osaamista tai resursseja hoidon järjestämiseksi.

Aluehallintoviraston saamien selvitysten ja hoitoketjuohjeiden mukaan kehitysvammaisten somaattinen terveydenhuolto on alueella toteutettu koko väestöä koskevia periaatteita noudattaen. Kolme kehitysvammaista asukasta ei kuitenkaan ollut saanut lähetettä erikoissairaanhoitoon tarpeesta huolimatta.

Kehitysvammahuollon lääkäripalveluista on ollut pulaa valtakunnallisesti, ja asiakkaiden hoidon järjestämisessä on käytetty maksusitoumuksia, mikäli hoitoa on ylipäänsä ollut saatavilla.

Kunnan resurssien puute ei voi olla peruste

Päätöksessään Etelä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Riihimäen perusterveydenhuollon kuntayhtymän johtajaylilääkäriä huolehtimaan kehitysvammaisten terveydenhuollon palvelujen toteutumisesta terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.

Aluehallintovirasto toteaa, että kunnan resurssien puute ei voi olla perusteena erikoissairaanhoitoon lähettämisen epäämiselle, vaan lähettämisen tulee perustua lääketieteelliseen arvioon.

Kehitysvammaisilla on muihin kansalaisiin nähden yhtäläinen oikeus terveydenhuoltolaissa säädettyihin terveyspalveluihin. Kehitysvammaisille tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee kunnassa järjestää sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin tarve edellyttää. Mikäli kunta ei voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia tehtäviä itse, tulee lain edellyttämät palvelut järjestää jollakin muulla laissa säädetyllä tavalla. (HäSa)