Kanta-Häme Hämeenlinna

Alvettulalaiset tuntevat tulleensa petetyiksi – Koulun ja päiväkodin lakkautus hankaloittaisivat elämää ja kuihduttaisivat yhteisöä

Koululla on Alvettulassa merkittävä historiallinen, kulttuurillinen ja pedagoginen merkitys. Nämä Alvettulan koululaiset ovat jo aikuisia. KUVA: Markku Tanni, arkisto Kuva: Markku Tanni = MT
Koululla on Alvettulassa merkittävä historiallinen, kulttuurillinen ja pedagoginen merkitys. Nämä Alvettulan koululaiset ovat jo aikuisia. KUVA: Markku Tanni, arkisto

Alvettulan koulun tuki ry vetoaa Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan Alvettulan päiväkodin ja koulun puolesta.

– Vetoamme teihin päättäjiin, jotta lupaavalta näyttävää tulevaisuutta ei tuhottaisi lyhytnäköisillä päätöksillä, tiistaina keskustelutilaisuuden järjestänyt tukiyhdistys toteaa kannanotossaan.

Viranhaltijat esittävät lautakunnalle, että Alvettulan päiväkoti lakkautettaisiin elokuussa 2021 ja lisäksi selvitettäisiin koulun lakkauttamista samaan aikaan.

– Me paikalliset emme voi mitenkään hyväksyä esityksiä emmekä usko, että kaupungin talous on näillä päätöksillä pelastettavissa

Kehitystä piti seurata

Pekka Verhon johtama tukiyhdistys muistuttaa, että maaliskuussa 2018 kaupunginhallitus päätti, että koulu ja päiväkoti jatkavat, mutta lasten määrän kehitystä seurataan.

– Nyt tehdyissä esityksissä ei mitenkään viitata tähän aiempaan päätökseen, eikä tuon päätöksen jälkeen ole mitenkään viestitty, kuinka paljon lapsia tulisi olla, jotta palvelut säilyisivät. Tämän päivän tilanne on se, että päiväkoti on täynnä ja halukkaita jonossa ja koulun oppilasmäärä jopa kasvussa. Ja kuitenkin esitetään lakkautusta. Tätä emme voi ymmärtää ja koemme, että meidät on petetty.

Tilat yhdessä yössä kelvottomiksi?

Tukiyhdistys myös ihmettelee sitä, että päiväkodin lakkautusta perustellaan tilojen huonokuntoisuudella ja peruskorjaustarpeella.

– Päiväkotiin on tehty pientä pintaremonttia kesällä 2020, mutta selvityksen mukaan tämä ei riitä vaan tarvitaan pikainen peruskorjaus. Herää kysymys, miksi on tehty vain pintaremonttia, jos tarvitaan enemmän. Onko tila muuttumassa elokuussa 2021 yhdessä yössä kelvottomaksi?

Kyläläiset myös vetoavat siihen, että päivähoitopaikan siirto Hauhon kirkonkylään toisi perheille huomattavia lisäkustannuksia.

– Käytännössä 15 kilometrin lisäajoa aamuin illoin, yhteensä 6000 kilometriä vuodessa. Tilannetta ei voida verrata kantakaupunkiin, jossa päiväkoteja on muutaman kilometrin välein, tukiyhdistys huomauttaa.

Koulukuljetuksista lisää kustannuksia

Koulun lakkautusta on perusteltu muun muassa säästöillä ja lapsimäärän pienenemisellä koko Hauhon alueella.

– Lakkautuksesta aiheutuisi kuitenkin merkittävä lisäkustannus koulukuljetuksiin, joiden osalta on syytä tuoda esiin myös koulumatkan pituus. Erityisesti Torvoilan ja Vuolijoen suunnalta kulkeville lapsille on jo nyt huomattavan pitkä matka, joka pitenisi entisestään.

Hauhon lapsimäärän pienenemistä tukiyhdistys pitää marginaalisena. Vuonna 2019 lapsia oli 198, kun taas vuoteen 2024 mennessä luvun ennakoidaan olevan 191.

– Koulupiirin alueelle on muuttanut lapsiperheitä ja yhtenä syynä muutolle on laadukas kyläkoulu.

Koulu yhdistää kyliä

Tukiyhdistys myös toteaa, että koulun lakkauttamisella ei kaupungin talous pelastu, mutta sen toiminnan jatkamisella voi olla lopulta jopa positiivinen vaikutus talouteen.

– Alue tulisikin meidän näkemyksemme mukaan nostaa vahvasti esiin strategisessa kaupungin kehittämisessä. Alueella on vahva yhteisöllinen ote. Kyläyhdistykset ovat aktiivisia ja ovat talkoovoimin parantaneet alueen palveluita. Alvettulan koulun tuki ry toimii koulun ja päiväkodin puolustajana sekä alueen kyliä yhdistävänä yhteisönä.

Alvettulassa on muun muassa toteutettu hankerahalla frisbeerata koulun ympäristöön ja uusiakin projekteja on suunnitteilla.

– Alueen markkinoimiseksi olemme tehneet mainoskortin ja toteuttaneet kyselyn, jolla kartoitettiin alueen veto- ja pitovoimaa. Kaupungilta emme pyydä muuta kuin koulun ja päiväkodin, kannanotossa todetaan.

 

Lue myös:

Säästöt puraisevat kaikkea: Alvettulan koulukin joutui lopetusuhan alle, rahaa pois myös Hämeenlinnan teatterilta ja liikuntahalleilta (12.9.2020)

Mielipide Alvettulan koululta: Päättäjä, tiedä mistä päätät! (15.9.2020)

 

Päivän lehti

23.9.2020

Fingerpori

comic