Kanta-Häme

Ammatillista opetusta työpaikoille

– Meillä oppimista tapahtuu jo nyt paljon työpaikoilla. Rakenne ei sinänsä hirveästi muutu, sanoo Koulutuskuntayhtymä Tavastian johtaja Jouni Haajanen.

Oppisopimuksen rinnalle tulee nyt koulutussopimus. Tällä sopimuksella opiskeleville tehdään työpaikan kanssa yksilöllinen opinto-ohjelma, joka on hyvin käytännön läheistä.

Samalla yhdistetään aikuisopiskelijoiden ja nuorten tutkinnot yhdeksi näyttötutkinnoksi.

– Näyttö siis ratkaisee yksin läpimenon myös nuorten kohdalla. Ennen näin oli vain aikuisopiskelijoiden kohdalla, sanoo Haajanen.

Teoriaa pyritään yhdistämään näyttökokeeseen esimerkiksi siten, että oppilas kirjoittaa tietystä työprosessista raportin, ja sen mukaan arvioidaan hänen äidinkielen tasoaan.

Teoriapuolen epäonnistuminen ei kuitenkaan estä näytön läpäisyä. Teoriasta ei myöskään anneta erikseen arvosanoja.

Näyttötutkintoon voidaan liittää vaikkapa englanninkielinen selvitys jostain lopputyöstä esimerkiksi palveluiden puolella.

Haajanen näkee paljon hyviä puolia uudistuksessa, joka tulee voimaan jo vuoden kuluttua.

Hän puhuu työelämän ja ammatillisen opetuksen entistä paremmasta integraatiosta.

– Se taas alentaa kynnystä palkata näyttökokeen tehnyt vakituisiin töihin.

Helpolla ei uudistuksen läpivienti suju. Ensinnäkin pitää löytää ne yritykset, jotka ovat valmiita uudenlaisen yhteistyöhön.

Työpaikoilla tarvitaan myös vastuuhenkilö ohjaamaan opiskelijoita käytännön työssä. Se muodostuu varsinkin pienissä yrityksissä kustannuseräksi, johon vaaditaan yhteiskunnan vastaantuloa.

– Voi myös olla mahdollista, ettei sellaista yritystä edes löydy paikkakunnalta, jolla olisi tarjolla näyttötutkintoon valmistavia tehtäviä, Haajanen pohtii.

Työelämä muuttuu nyt nopeammin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Kun oppiminen tapahtuu pääasiassa työpaikalla, voidaan muutoksiin reagoida paljon aikaisempaan herkemmin.

Käytännön tekemisen ja opiskelun lähentämisen uskotaan motivoivan nuoria, jolloin opiskelun keskeyttämiset vähenisivät.

Uudistuksella tähdätäänkin kahteen asiaan: ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen kynnyksen alentamiseen niin, ettei kukaan jäisi pelkän peruskoulun varaan.

Pelkällä peruskoulutodistuksella on yhä vaikeampi työllistyä avoimilla työmarkkinoilla.

Tavastian ammattiopistolla keskeyttämisten määrä on saatu putoamaan.

– Kun meillä ennen lopetti koulutuksen noin kahdeksan prosenttia aloittaneista, on vastaava luku nyt viiden paikkeilla.

– On niitä, jotka vaihtavat alaa tai hyppäävät lukion puolelle. Kun nuo vähennetään, laskee varsinainen kesyttämisprosentti lisää. HäSa

Päivän lehti

27.5.2020