Kanta-Häme

Ammattina tavallinen arki

Hausjärveläisen Perhekoti Kaurismäen yrittäjä Kari Kokko sanoo onnistuneensa työssään, kun itsenäistymisikäinen nuori uskaltaa näyttää tunteensa ja kapinoida.

– Silloin tiedämme saaneemme lottovoiton. Moni on pois lähtiessään vannonut, ettei kusekaan tänne päin, mutta meillä on nyt lapsia, jotka viettävät kanssamme jouluja ja kutsuvat häihinsä, Kokko sanoo.

Seitsemän vuoden ajan Ammatillisten perhekotien liiton puheenjohtajana toiminut Kokko väistyy tehtävästä maaliskuun lopussa. Kokko sanoo, että hänen on aika luovuttaa vastuu eteenpäin, sillä vuodesta 2009 asti hierottu perhehoitolain uudistus tulee eduskunnan hyväksyttäväksi tänä keväänä. Laki selkeyttää sijoitushoitoa.

– Perhehoito on laissa ensisijainen sijoitusmuoto, ja siinä vihdoin määritellään erikseen ammatillinen perhehoito. Toivon tämän selkiyttävän ajattelua, kun paikoista, joissa työntekijät vaihtuvat kahdeksan tunnin välein ei, voi enää puhua perhekoteina.

Muutosesitys on saanut myös kritiikkiä eri järjestöiltä, mutta Kokon mukaan se on ammatillisten perhekotien kannalta onnistunut. Kokon pitämän ammatillisen perhekodin ja tavallisen sijoitusperheen toiminta-ajatus on periaatteessa sama, mutta ammatilliselle perhekodille toimintaluvan myöntää ja toimintaa valvoo aluehallintavirasto.

– Lapset asuvat ja elävät tavallista arkea meidän kanssamme.

Yksi merkittävimpiä muutoksia lakiuudistuksessa on sijoituslasten maksimimäärän rajaus. Sijaisperheissä paikkaluvuksi rajataan neljä, ja siihen huomioidaan myös perheen omat lapset. Ammatillisessa perhehoidossa kahdella aikuisella saa olla korkeintaan seitsemän lasta.

– Lain sanamuodosta voisi ymmärtää, että lupamenettely höllentyy, mitä en missään nimessä toivo. Olin asiasta toissaviikolla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuultavana, ja esitin toiveen myös siellä. Tähän asti korkein paikkaluku on ollut yksi aikuinen ja kaksi lasta.

Kokon ja hänen Päivi-vaimonsa sekä yhden palkatun työntekijän pyörittämässä Kaurismäessä asuu tällä hetkellä viisi lasta. Nuorin heistä on 10-vuotias, vanhin täyttää pian 20.

Pisimpään tällä hetkellä perhekotiin sijoitetut sisarukset ovat asuneet Kokkojen luona yli kymmenen vuotta. Nuorin Kaurismäen lapsista tuli Kokkojen huomaan vain kahdeksan kuukauden ikäisenä.

– Tämä on yritys ja meidän työmme, vaikka emme sitä työnä ajattele. Lapset asuvat kotonamme ja jaamme arjen kokonaisuudessaan heidän kanssaan.

Kaurismäkeen sijoitetut lapset ja nuoret tunnetaan kylällä ”Kaurismäen lapsina” ja heille Kokko on ”Kapa”. Vaikka lapset saattavat olla sijoitettuna Kaurismäkeen koko lapsuutensa ja nuoruutensa, Kari Kokko ja hänen vaimonsa eivät ole kenellekään isä ja äiti.

– Lapsella on vain yhdet vanhemmat, eikä meillä ole oikeutta viedä tätä asemaa heidän vanhemmiltaan.

Jotain Kokkojen merkityksestä sijoituslapsilleen kuitenkin kertonee se, että yksi entisistä ”Kaurismäen lapsista” on aikuisena vaihtanut sukunimensä sijoitusvanhempiensa mukaan.

Lastensuojelun nykytilanne on Kokon mukaan kokonaisuutena parempi kuin viimeaikaisesta julkisuudesta Eerikan tapauksen tiimoilta voisi ymmärtää.

– Järjestelmä toimii sen verran hyvin, että huostaanotto on työvälinepakin raskaimmassa päässä. Yleensä sitä ennen perhe on saanut apua.

Paineet kohdistuvat ketjun alkupäähän ja kuntien sosiaalitoimeen.

– Tekijät eivät ole niinkään vähentyneet, mutta asiakkuuksia on varmasti kunnilla aiempaa enemmän. Jos yhdellä sosiaalityöntekijällä on sata asiakasta, niin on täysin mahdotonta hoitaa palettia kunnolla.

Yksi merkittävä ongelma alalla on Kokon mukaan sosiaalityöntekijöiden ja asiakkuuksien vaihtuvuus.

– Lapsi tai nuori turhautuu siihen, että häntä ei tunneta tai että he joutuvat aina kertomaan tarinansa alusta.

Perhekodissa on Kokkojen aikana ollut sijoitettuna 38 lasta, joista 18 asui Hausjärvellä vähintään kolme vuotta. He ovat yhä tekemisissä suurimman osan pidempään talossa asuneiden kanssa.

– Meillä on kohtuullisen mairittelevat tulokset, meistä on tullut ankkuripaikka 15 nuorelle, joiden perhejuhlissa käymme ja jotka kysyvät neuvoja tarvitessaan. Yksi on menehtynyt, yksi on minua puukottanut ja yhden kanssa olemme jättäneet yhteydenpidon hänen vanhempansa pyynnöstä.

Omia lapsia Kokoilla ei ole.

– Sitä lottovoittoa emme ole saaneet. (HäSa)

 

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic