Kanta-Häme

Ampujat jäämässä tyhjän päälle

Puolustusvoimien muutokset uhkaavat viedä pohjan ampumaurheilun harrastajilta, kun Räiskylän rata sulkeutuu vuoden lopussa. Räiskylän radan ympäristölupa päättyy ja puolustusvoimat käynnistää alueen maaperän mittavan puhdistusoperaation.

Riihimäen varuskunnan Räiskylän ampumarataa käyttäneet urheilu- ja metsästysseurat sekä reserviläisjärjestöt ovat esittäneet Riihimäen kaupungille Räiskylän radan säilyttämistä senkin jälkeen, kun puolustusvoimat luopuu siitä.

Melu haittaa asutusta

Varuskunnan ampumaharjoitusten aiheuttama melu on ollut vuosia jatkunut ongelma Kokon asuinalueella. Meluvallit ovat helpottaneet tilannetta, mutta ainoa todellinen apu olisi saatu rakentamalla ratojen päälle pressuhalli.

Harrastaja-ampujat korostavat, että ongelmia aiheuttava melu on syntynyt varusmiesten harjoituksissa. Harrastajien ammunnoista melua syntyy selvästi vähemmän.

Kun Räiskylän rata poistuu käytöstä, Riihimäeltä joudutaan hakeutumaan muualle harjoituksiin. Hausjärven ja Hyvinkään ampumaratoja eivät saa käyttää omien seurojen ulkopuoliset. Hätilän ja Lopen rata ovat jo nyt ylikuormitettuja.

Tilalle kaavaillaan asutusta

Riihimäen Viestirykmentti lakkaa itsenäisenä joukko-osastona vuoden vaihteessa. Alokkaat koulutetaan Hämeenlinnassa, jolloin ampumaradan käyttötarve Riihimäellä vähenee. Riihimäeltä lähdetään jatkossa Hätilään ampumaan.

Kun varuskunta-alueen käyttö Riihimäellä muuttuu, Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut kehittävänsä aluetta asuinalueena. Riihimäen kaupunki taas on jo alustavasti keskustellut Räiskylän ampumaradan maa-alueen käytöstä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Alueen toinen omistaja on Metsähallitus.

– Vaikka ampumaradan toimintaa päätettäisiin jatkaa Riihimäellä, on rakennettava uusi. Nykyisen radan ympäristölupa velvoittaa puhdistamaan maapohjan, kertoo kaupungin tekninen johtaja Jouko Lehtonen.

Kaupunginhallitus ratkaisee

Harrastajayhdistysten esitys on parhaillaan lautakuntien käsiteltävänä. Tekninen lautakunta päätyi esittämään kaupunginhallitukselle, että kaupunki säilyttää ampujien mahdollisuudet harrastukseen ja tutkii ampumaradan eri sijoitusvaihtoehdot.

Kaupunginhallituksen päätös ratkaisee, jatkaako kaupunki ampumaratatoimintaa vai asutuksen suunnittelemista vapautuvalle Räiskylän suunnan alueelle.

– On selvää, että molempia ei voida sijoittaa rinnan. Toinen sulkee toisen pois, arvioi Jouko Lehtonen. (HäSa)

 

 

Päivän lehti

30.5.2020