Kanta-Häme

Analyysi: Supoa ei kiinnosta seksi tai uskonto – mielikuville stasista on silti helppo antautua

Ehdotukset siviili- ja sotilastiedustelun uudesta lainsäädännöstä ja toiminnan valvonnasta sisältävät 832 sivua.

Ennen kuin poliitikot meuhkaavat, voidaanko perustuslakia muuttaa ensi syksynä eduskunnassa kiireellisesti vai normaalin käytännön mukaisesti vasta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, heidän kannattaisi lukea ehdotukset.

Tavallinen suomalainen saattaa pelätä, että turvallisuuskoneisto alkaa lukea hänen sähköpostejaan ja saa selville salatut seksuaaliset mieltymykset, uskonnollisen vakaumuksen, sairauden tai pettämisen parisuhteessa.

Helppohan DDR:n pelätystä stasista muistuttaville mielikuville on antautua, kun kotoiselle suojelupoliisille esitetään oikeuksia avata kirjelähetykset tai vierailla salaa ihmisten työpaikoilla, lukuun ottamatta asianajajien, journalistien, lääkärien tai pappien tiloja.

Länsimaisessa oikeusvaltiossa olennaista on tiedustelun valvonta.

Valtuuksien käyttöön pitää hakea lupa Helsingin käräjäoikeudelta.

Kansalaisten oikeusturvan vaarantumista pelkäävien on hyvä muistaa, että Suomessa tuomioistumet ovat riippumattomia poliittisista suhdanteista ja käräjätuomarit itsenäisiä laintulkitsijoita.

Kun supo pyytäisi valtuuksia jonkun kohteen tietoliikenteen seuraamiseen, sen pitäisi esittää käräjätuomarille perusteet siitä, miten tiedonhankinta liittyy esimerkiksi terrorismiin tai Suomea vastaan kohdistettuun tiedustelutoimintaan.

Tuomioistuimen näkökulmasta kysymys olisi samankaltaisesta pakkokeinomenettelystä kuin esimerkiksi luvan myöntämisessä kotietsintään rikostutkinnan yhteydessä. Käräjätuomari voisi jättää tiedusteluvaltuuden myöntämättä. Tarvittaessa hänelle varattaisiin mahdollisuus kuulla tarkentavat perustelut suullisesti supon päällystöön kuuluvalta virkamieheltä.

Helsingin käräjäoikeudessa työskentelee yli 90 tuomaria. Valitut pakkokeinotuomarit erikoistuisivat tiedusteluvaatimusten käsittelemiseen.

Tietoliikennetiedustelun teknisestä toteuttamisesta vastaisi sekä sotilas- että siviilitiedustelussa puolustusvoimien tiedustelulaitos.

Kysyin armeijan tiedustelupäälliköltä, kenraalimajuri Harri Ohra-aholta, miten hän kokee asetelman, jossa kansalaiset mahdollisesti pelkäävät seksuaalisuuteen tai uskontoon liittyvien henkilökohtaisten tietojen päätyvän viranomaisten silmäiltäviksi.

– On meille rasite, jos keräämme tietoa, joka ei ole tiedustelutehtävän mukaista, Ohra-aho huomauttaa.

– Kaikella pitää olla tarkoitus, koska ei tuomioistuin anna lupaa sille, että meidän olisi kiva nähdä [tietokoneen] kamerasta, että kukahan siellä touhuaa, tiedustelupäällikkö Ohra-aho korostaa laissa määriteltyjen edellytyksien täyttymistä.

Työryhmien ehdotuksissa myönnetään, että viranomaisten haaviin jää tietyn kohteen viestiliikenteen seurannassa myös ulkopuolisten ihmisten tietoja. Laki edellyttää, että tarpeettomat ja tehtävään liittymättömät tiedot on välittömästi hävitettävä.

Oma lukunsa olisi tiedusteluvaltuutettu, joka voisi määrätä menetelmän käytön keskeytettäväksi, jos hän epäili lainvastaista toimintaa.

Epäilijät kysyvät – osin aiheellisestikin – miten voimme luottaa siihen, että viranomaiset eivät johda käräjätuomaria tai tiedusteluvaltuutettua harhaan. Sataprosenttisesti emme voikaan luottaa, koska virkamieskin voi olla rikollinen, kuten huumepoliisin tapaus Aarnio osoittaa.

Oikeusvaltiossa on osattava luottaa ihmisten moraaliin.

Ulkomailla tapahtuvaan tiedusteluun ei vaadittaisi lupaa tuomioistuimelta, koska Suomen lait eivät ole voimassa rajojemme ulkopuolella. Päätökset operaatioista tekisivät Ohra-aho ja supon päällikkö Antti Pelttari. Jos niihin liittyisi suuri ulko- ja turvallisuuspoliittinen riski, päätöksentekoon osallistuisi valtionjohto.

Suomi on vapautumassa toisen maailmansodan jälkeisestä pakkopaidastaan, koska puolustusvoimat ja supo saisivat värvätä rahalla tietolähteitä ulkomailla ja halutessaan soluttaa tiedustelijoitaan vieraisiin organisaatioihin. James Bondien kotimaata Suomesta ei hetkessä tule, koska osaavien tiedustelijoiden kouluttaminen vaatii vuosien työn.

Valtuuksien puolesta Suomi pääsisi samalle tasolle vastapuolensa kanssa, mitä voitaneen nykyoloissa pitää viisaana. LM-HÄSA

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic