Kanta-Häme

Anna-Mari Ahonen siirtyy kasvukäytävähankkeen vetäjäksi

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere- eli HHT-akselia aletaan kehittää nyt entistä määrätietoisemmin. Valmisteluhanketta alkaa vetää Janakkalan kunnanjohtaja Anna-Mari Ahonen.

Hän jää virkavapaalle kunnanjohtajan työstään viiden kuukauden ajaksi huhtikuusta alkaen. Sijaiseksi huhti-kesäkuun ajaksi tulee Pekka Harju, joka jäi kunnanjohtajan virasta eläkkeelle kaksi vuotta sitten.

Virkavapaansa aikanakin Ahonen kuitenkin jatkaa Janakkalan kunnan talouden sopeuttamistyössä ja sen ohjausryhmän jäsenenä.

Kolmen maakuntaliiton hanke

Kehittämishankkeen isäntäkuntana toimii Hämeen liitto, ja mukana ovat myös Uudenmaan ja Pirkanmaan liitot. Valmisteluhankkeeseen kukin maakuntaliitto antaa 20 000 euroa.

Valmisteluhankkeen tavoitteena on koota yhteen kaikkien HHT-vyöhykkeen toimijoiden voimat. Näitä toimijoita ovat esimerkiksi kunnat, kaupungit, maakuntaliitot, kehittämisyhtiöt sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatiot.

Tarkoitus on saada aikaan hankekokonaisuus, jota toteutetaan tulevan EU-rahoituskauden aikana.

Kolmasosa suomalaisista

HHT eli Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen muodostama vyöhyke on Suomen ainoa kansainväliset mitat täyttävä kehityskäytävä, kun tarkastellaan väestöä, palveluja ja yhdyskuntarakennetta. Alueelle sijoittuu kolmasosa suomalaisista ja lähes 40 prosenttia maan työpaikoista ja tuotannosta.

Hämeen liitto korostaa, että HHT-vyöhykkeen kestävä kasvu on ratkaisevan tärkeää koko Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Siksi sen tulisi olla kansallisen aluekehityksen painopisteenä.

Yhteisen edunvalvonnan avulla HHT-vyöhyke voi koota voimia valtakunnallisestikin merkittävien hankkeiden toteuttamiseksi.

Anna-Mari Ahonen muistuttaa, että Janakkala on jo vuosia korostanut HHT-akselin merkitystä Janakkalalle.

– Janakkalan kannalta nyt käynnistyvä hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus, sillä kasvun turvaaminen on ratkaisevan tärkeää kunnan tulevaisuudelle. (HäSa)