Kanta-Häme Hämeenlinna

Antti Ruotsalainen on ensimmäinen saamenkielinen oppilas Hämeenlinnassa – Hän opettelee äidinkieltään etänä

Hämeenlinnan koulujen tarjoama äidinkielen kielipaletti monipuolistuu vauhdilla.
Ekaluokkalainen Antti Ruotsalainen on opiskellut pohjoissaamea etäyhteydellä pari kuukautta. Samassa ryhmässä on kaksi muuta oppilasta ympäri Suomen. Lapset tuntevat toisensa entuudestaan. Kuva: Pekka Rautiainen
Ekaluokkalainen Antti Ruotsalainen on opiskellut pohjoissaamea etäyhteydellä pari kuukautta. Samassa ryhmässä on kaksi muuta oppilasta ympäri Suomen. Lapset tuntevat toisensa entuudestaan. Kuva: Pekka Rautiainen

Äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien oppilaiden määrä kasvaa Hämeenlinnassa.

Kaupungissa annetaan tällä hetkellä äidinkielen opetusta suomen ja ruotsin lisäksi arabian, puolan, espanjan, englannin, viron, venäjän sekä uutuutena pohjoissaamen kielellä.

Kun oppilaita on vähintään neljä, tulee koulun pyrkiä järjestämään heille oman äidinkielen opetusta kaksi viikkotuntia.

Kaikkiaan näissä harvinaisissa kieliryhmissä on oppilaita 115, mutta kasvatus- ja opetuspäällikkö Joni Tikkalan mukaan luku tulee kasvamaan.

Ensimmäistä kertaa saamen kielen opetusta etäyhteydellä

Antti Ruotsalainen on Seminaarin koulun ensimmäinen saamenkielinen oppilas. Ekaluokkalainen opiskelee pohjoissaamea etäyhteydellä kaksi viikko-oppituntia kahtena päivänä muun opetuksen päälle.

Ruotsalaisen äiti Inker-Anni Näkkäläjärvi näki jutun paikallislehti Inarilaisesta valtakunnallisesta saamenkielen opetuksen pilottihankkeesta ja ilmoitti poikansa mukaan opetukseen.

Inarista Hämeenlinnaan kotiutunut Näkkäläjärvi puhuu kahdelle pojalleen pohjoissaamea, mutta hänen mielestään lapsilla olisi hyvä olla kieleen muitakin kontakteja.

Äiti on tyytyväinen Seminaarin koulun suhtautumiseen opetuksen järjestämiseen.

– Sain viime keväänä vahvistuksen, että koulu haluaa osallistua opetuksen järjestämiseen. Siitä eteenpäin hankkeen koordinaattori on hoitanut järjestelyt koulun kanssa.

Aluksi opetus järjestettiin kaksoistuntina, mutta se osoittautui raskaaksi, joten tunnit jaettiin kahdelle eri päivälle.

– Antti vasta harjoittelee lukemista, mikä tuo oman haastavuutensa opiskeluun.

Opetus painottuu kielen perusteisiin. Kuva: Pekka Rautiainen
Opetus painottuu kielen perusteisiin. Kuva: Pekka Rautiainen

Etäyhteydellä tapahtuva opetus on koululle uusi kokemus, josta koulun rehtori Pasi Rangellin mukaan kerätään oppia tulevaisuutta varten.

– Järjestämme opetukselle rauhallisen tilan ja laitteet. Kun kyse on ekaluokkalaisesta, hänen apunaan on joko kouluohjaaja tai opettaja.

Opettajia on vaikeaa saada

Tikkalan mukaan tarve eri kielten opettamiselle ei tule vähenemään, sillä ihmisiä tulee ympäri maailmaa ja he keskittyvät erityisesti eteläiseen Suomeen. Uusia kieliä on tulossa kaupungin opetustoimen kielipalettiin lähiaikoina.

– Turkin kielen opetusta käynnistetään ja myöhemmin pyritään aloittamaan myös thain, kiinan ja persian/darin kielen opetus. Opettajia haetaan parhaillaan, Tikkala kertoo.

Tarvetta olisi myös somalian, kurdin ja swahilin opettajille, mutta pätevien kieltenopettajien löytäminen on hankalaa.

Opettajalla saattaa olla jonkun toisen opetettavan aineen pätevyys ja kyseisen kielen hallinta.

Seminaarin koulu järjestää perusopetuksen ruotsinkielellä ruotsia äidinkielenään puhuville (HÄSA 3.10.2019).

Lisäksi koulu järjestää kaksi opetustuntia viikossa englantia, arabiaa ja puolaa äidinkielenään puhuville. Näiden kielten opiskelijoita on yhteensä kymmenkunta ja heidät kootaan ympäri kaupunkia seminaarin koululle.

– Opetuksia jaetaan kouluille sen mukaan, missä on suurin määrä tietyn kielen oppilaita ja minimoida näin kuljetukset. Esimerkiksi viron opetusta järjestetään Tuuloksen koululla, Tikkala kertoo.

Tikkala mukaan Hämeenlinnan opetustoimi selvittää, voisiko muidenkin kielten osalta opetuksen järjestää etänä, jolloin säästyttäisiin kalliilta oppilaiden taksikuljetuksilta.

 

 

Saamenkielen etäopetus

Utsjoen kunnan hallinnoima, ja Saamelaiskäräjien koordinoima pilottihanke.

Yhteistyökumppanina on myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Virtuaalikoulu.

Rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tavoitteena parantaa saamelaisopetuksen saavutettavuutta saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella.

Pohjoissaamen, koltansaamen ja inarinsaamen etäopetusta tarjotaan kaksi viikkotuntia ympäri Suomen.

Perusopetuksessa olevaa oppilasta avustaa kouluohjaaja tai opettaja.

Kurssin oppilaat ja opettaja näkevät ja kuulevat toisensa tietokoneen ruudulta.

Lukuvuonna 2019–2020 opetusta saa 63 oppilasta.

Hanke kestää vuoden 2020 loppuun.

Lähde:saamenetaopetus.com

Päivän lehti

19.9.2020

Fingerpori

comic