Kanta-Häme

Anttilalla eniten poissaoloja

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat viihtyvät täysistunnoissa varsin hyvin.

Eniten täysistuntopoissaoloja on Sirkka-Liisa Anttilalla (kesk.), joka on ollut tällä vaalikaudella pois istunnosta yhteensä 31 kertaa. Poissaoloista puolet on sairauspoissaoloja.

Anttila oli sairauden takia pois viime marraskuussa 11 täysistunnosta. Muina kuukausina poissaoloja on ollut selvästi vähemmän.

Eduskunta on kokoontunut täysistuntoon tällä vaalikaudella yhteensä 216 kertaa.

Seuraavaksi eniten täysistuntoja on jäänyt väliin Mika Karilla (sd.), 26, ja Jouko Skinnarilla (sd.), 25. Karin poissaoloista suurin osa on sairaudesta johtuvia ja ne ovat jaksottuneet melko tasaisesti eri kuukausille. Suurin osa Skinnarin poissaoloista kuuluu eduskunnan luokittelussa kategoriaan ”muu poissaolo”.

Useimmin istunnon alusta ovat myöhästyneet puolestaan Sanni Grahn-Laasonen (kok.), viisi, ja Jouko Skinnari, neljä kertaa.

Edustaja voi ilmoittautua täysistuntoon läsnä olevaksi 15 minuutin kuluessa istunnon alkamisesta.

Heinonen isyysvapaalla

Kaikkein ahkerimmin täysistunnoissa istuvat Johannes Koskinen (sd.) ja sisäministeri Päivi Räsänen (kd.), jotka ovat tällä vaalikaudella olleet pois salista vain neljä kertaa.

Timo Heinosen (kok.) paikka on puolestaan ollut tyhjänä kuusi kertaa marraskuussa kansanedustajan isyysvapaan ajan. Hänellä ei ole tällä vaalikaudella muita istuntopoissaoloja.

Valiokunnat erilaisia

Täysistuntojen lisäksi kansanedustajien työaikaa kuluu valiokunnissa.

Useimmat hämäläisedustajista kuuluvat kahteen valiokuntaan. Lisäksi monilla on vielä varajäsenyyksiä toisissa valiokunnissa.

Valiokuntapoissaolot eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä kokousmäärät vaihtelevat suuresti. Kun esimerkiksi tulevaisuusvaliokunta kokoontui vuonna 2011 vain 27 kertaa, talousvaliokunnalla oli samana vuonna 63 kokousta.

Tätä artikkelia tehtäessä ei ollut vielä saatavilla suuren, perustuslaki-, puolustus-, liikenne- ja ulkoasiainvaliokuntien läsnäolotietoja viime syksyltä.

Uuttera Louhelainen

Saatavilla olleiden tietojen mukaan eniten valiokuntapoissaoloja hämäläisedustajista on ollut James Hirvisaarella (ps.). Hän on ollut pois yhteensä 40 laki- ja talousvaliokunnan kokouksesta.

Toisena tulee Ismo Soukola (ps.) 37 valtiovarain- ja puolustusvaliokunnan kokouspoissaolollaan.

Kolmannen sijan valiokuntatilastossa jakavat 32 poissaolollaan Kalle Jokinen (kok.) ja Sirkka-Liisa Anttila. Anttila istuu suuressa valiokunnassa ja tarkastusvaliokunnassa, Jokinen perustuslaki- ja liikennevaliokunnissa.

Tunnollisin valiokuntakokoustaja on suuressa valiokunnassa istuva Anne Louhelainen (ps.), joka oli viime syksyyn mennessä ollut pois vain yhdestä kokouksesta. (HäSa)

Mainos