Kanta-Häme

Apua haetaan vasta velkakierteessä

Suomen maksuhäiriörekisterissä oli kesäkuun lopussa lähes 373 000 kuluttajaa. Taloudelliset vaikeudet näkyvät myös Hämeenlinnan velkaneuvonnan asiakasmäärissä.

Maksuhäiriömerkinnän myötä saatetaan hakeutua velkaneuvontaan, mutta usein se on seuraus aiemmista talousvaikeuksista.

– Luotoilla yritetään pelastaa monesti jo pitkään jatkunut huono taloudellinen tilanne, kertoo kaupungin talous- ja velkaneuvoja Sari Lindberg.

Monet talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat ovat jo menettäneet luottotietonsa siinä vaiheessa, kun he hakevat neuvontaa. Talousvaikeuksilla on tapana kasaantua, eikä neuvontaan hakeuduta vain yhden maksuhäiriömerkinnän takia.

Maksuhäiriöitä on Lindbergin mukaan kaikenikäisillä kuluttajilla juuri täysi-ikäisistä eläkeläisiin saakka. Miehillä maksuhäiriöitä on hieman enemmän kuin naisilla.

Suomen Asiakastieto Oy kerää asiakastietoja kulutusluottoyhtiöille. Yhtiö vertasi maksuhäiriömerkintöjen määriä eri Hämeenlinnan asuinalueilla kotitalouksien mediaanituloon. Mediaanitulolla tarkoitetaan kotitalouden keskimmäisen tulonsaajan vuosituloja.

Vertailussa olivat mukana postinumeroalueet, joilla asuu yli 200 ihmistä. Tiedot ovat vuodelta 2013.

Eniten maksuhäiriömerkintöjä on Katumalla, jossa niitä on 19,8 prosentilla väestöstä. Vähiten merkintöjä Ruununmyllyssä. Siellä merkinnästä kärsivien osuus on 3,6 prosenttia.

Keskustassa maksuhäiriömerkintä on 6,9 prosentilla asukkaista, ja kotitalouksien mediaanitulo oli 26 925 euroa vuonna 2013. Suuria muutoksia edellisvuoteen ei Hämeenlinnassa ole tapahtunut.

– Pienituloiset alueet eivät näy asiakaskunnassa asukasmäärään suhteutettuna korostuneesti. Hyvätuloisillakin kuluttajilla voi olla paljon taloudellisia vaikeuksia, Lindberg sanoo.

Katuma, Sairio ja Ruununmylly ovat ainoat, joissa maksuhäiriömerkintöjen määrä oli edellisvuoteen verrattuna laskenut.

Talousvaikeuksista usein vaietaan, eikä apua haeta tarpeeksi ajoissa. Tilanne saattaa äityä pahaksi esimerkiksi silloin, kun työtön tippuu Kelan päivärahan varaan.

Vielä muutama vuosi sitten viimeisenä keinona taloudellisten vaikeuksien korjaamiseen käytettiin pikavippejä. Nykyään pikaluottoja antavilla yrityksillä on luottotietojen tarkistuspakko. Tämä on vähentänyt niiden ottamista. HÄSA