Kanta-Häme

Array

Lähivuosina Suomessa on pulaa insinööreistä, selviää rake-työryhmän raportista.

Rake on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen käynnistämä rakenteellisen kehittämisen selvitystyö, jossa myös Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana.

Insinööriliiton tekemän selvityksen mukaan tekniikan alalla opiskelijavajaus on seuraavaan vuosikymmeneen mennessä viiden prosentin luokkaa tarjolla oleviin työpaikkoihin verrattuna.

– Työvoiman tarve kasvaa entisestään, kun iso insinööriryhmä on eläköitymässä. Lisäksi ala vaatii uudenlaista osaamista, Hamkin teknologiayksikön osaamisen johtaja Lassi Martikainen sanoo.

Vaikka ammattikorkeakouluissa karsitaan eri alojen aloituspaikkoja, on Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottanut niiden lisäämistä varsinkin tekniikan ja liikenteen alalla.

– Aloituspaikkojen korotuksella pyritään vastaamaan insinööripulaan.

Hamk on Suomen neljänneksi suurin tekniikan alan kouluttaja 24 ammattikorkeakoulun joukossa. Koulutus kattaa kolmasosan Hamkin opetustarjonnasta – 6200 opiskelijasta 2400 opiskelee tekniikanalaa.

Esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan aloituspaikkojen tarve vuonna 2020 olisi noin 30 prosenttia nykyistä suurempi.

– Nykyään aloituspaikkoja on 818, neljän vuoden päästä paikkoja tarvittaisiin 1180 eli noin kolmannes, jotta vajetta ei syntyisi.

Martikaisen mukaan eniten tarvetta, mutta myös hakijoita on rakennustekniikan alalla.

– Vaikka yleinen taloustilanne on epävakaa, on ala silti työllistänyt hyvin. Vähennykset eivät kuitenkaan näy rakennusalalla yhtä selvästi kuin esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikassa.

Ammattikorkeakoulut ovat alkaneet lisätä koulutuksen vetovoimaa ja tarjontaa tekemällä yhteistyötä. Yksi yhteistyön tulos on yhteinen pääsykoemenettely.

– Käytännössä pääsykoe on sama huolimatta siitä, teetkö sen Hämeenlinnassa vai Seinäjoella, tai haetko Hamkiin vai Seamkiin, Martikainen selventää.

Vaikka insinööriopiskelijoiden aloituspaikkoja on ehdotettu lisättävän, on muiden ammattikorkeakoulujen ohessa myös Hamk joutunut viime vuosina vähentämään niitä.

– Vuodesta 2011 lähtien Hamk on joutunut vähentämään 110 aloituspaikkaa. Keväällä tarjolla on kuitenkin 110 insinööriopintojen aloituspaikkaa, ja syksyllä 360.

Nyt opetusta ollaan viilaamassa tehokkaammaksi. Hamk on esittänyt OKM:lle uutta koulutusohjelmaa.

– Jos esitys menee läpi, se tarkoittaisi 40 aloituspaikkaa biotalouden insinööriopintoihin hakeutuville. Insinööriliiton mukaan tulevaisuuden aloja ovat terveysteknologia ja energiatekniikka.

Arenen tekniikan- ja liikenteen alan markkinointiryhmään kuuluva Hamkin suunnittelija Taru Kosunen kuvailee insinöörialojen tulevaisuutta valoisaksi.

Siinä missä hoitoalalle on arvioitu vuoteen 2020 mennessä olevan osaajista jopa 18 prosentin ylitarjontaa, on insinööreille tulevaisuudessa töitä.

– Insinöörien työllisyys on ollut yleisesti ottaen aina hyvää viime vuosien yt-neuvotteluista huolimatta. Insinöörejä on tarvittu aina. Heitä tarvitaan myös tulevaisuudessa. HÄSA

Menot