Kanta-Häme

Arvioinnissa ääneen pääsevät oppilaat

Uusi opetussuunnitelma myllää peruskoulujen arviointitapoja.

Janakkalassa välitodistukset jäivät viime syksynä historiaan. Tilalle on tullut lukuvuoden puolivälissä käytävät arviointikeskustelut, kertoo Turengin koulun rehtori Pekka Pihko.

Viime vuoden elokuussa voimaan astunut uusi opetussuunnitelma korostaa oppimisen jatkuvaa arviointia eikä tietojen ajoittaista testausta. Oppilaat pääsevät myös vaikuttamaan oppimistavoitteisiin.

– Oppilaat luovat itse omia tavoitteitaan sen sijaan, että heitä vertaillaan keskenään ja asetetaan Gaussin käyrälle, Pihko toteaa.

Jatkuva arviointi vaatii opettajilta aiempaa enemmän työtä.

– Arviointi ei ole yksinkertaista. Vasta vuosi on mennyt, ja opettelua tämä on tästäkin eteenpäin.

Hämeenlinnalaiskoulut ottavat käyttöön uudet arviointitavat vasta ensi syksynä.

Suunnittelutyöryhmän jäsenet, kasvatus- ja opetuspäällikkö Nikke Keskinen sekä Ruununmyllyn koulun rehtori Kristiina Hannula kuvaavat tilannetta hallituksi viivelähdöksi.

– Olemme vuoden harjoitelleet uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista, ja ensi lukuvuonna aloitamme uuden arvioinnin kaikissa kaupungin kouluissa, Hannula toteaa.

Lisääntyvän työmäärän vuoksi jatkuva arviointi koskee Hämeenlinnassa alakouluissa alkuun vain äidinkielen, matematiikan ja englannin opetusta. Arviointikeskustelut korvaavat välitodistukset myös Hämeenlinnassa, tosin aluksi vain osalla luokka-asteista.

– Emme halua, että opettajat arvioivat itsensä hengiltä. Pitää ottaa huomioon, että aineenopettajalla voi olla yli 200 oppilasta lukuvuoden aikana, Keskinen toteaa.

Arviointikeskustelussa oppilaat on tarkoitus päästää ääneen. Monesti vanhempainvartit ovat olleet aikuisten dialogeja tai pahimmillaan opettajan monologeja. Oppilaat ovat päässeet arvioimaan itseään vain lukukausien päätteeksi.

Jatkossa Hämeenlinnassa eka- ja tokaluokkalaiset arvioivat itseään värittämällä hymynaamoja. Kolmannesta luokasta eteenpäin arviointia tehdään sähköisesti Wilmassa, jolloin arvioinnit säilyvät tallessa läpi kouluvuosien.

Ensimmäiset numerotodistukset hämeenlinnalaiskoulujen oppilaat saavat edelleen viidennellä luokalla. Sitä nuoremmilla käytössä on rastiarvostelu, jossa oppilaan osaamista arvioidaan rastittamalla taitoja kuvaava sana.

Janakkalassa uusi opetussuunnitelma on muuttanut myös todistuksia. Aikaisemmin oppilaat saivat ensimmäiset numeronsa kolmannen luokan keväällä.

Tämän kevään todistuksissa numerot annetaan kaikissa aineissa vasta viidesluokkalaisille. Neljäsluokkalaisille numerot annetaan käytöksestä, äidinkielestä ja matematiikasta.

Arvioinnin muuttuminen vapaammaksi ei välttämättä suju ilman ongelmia. Pihko nostaa esimerkiksi tilanteen, kun oppilaat hakeutuvat yläkoulusta toisen asteen opintoihin.

– Miten luoda arviointi niin, että eri koulujen oppilaat ovat vertailukelpoisia. Siitä tulee varmasti vaikeaa. HÄSA

­

Mainos