fbpx
Kanta-Häme

Arvokkaat maisema-alueet inventoidaan

Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoidaan ja maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet päivitetään kesän aikana.

– Arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia, erityisesti viljelymaisemia. Niiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan, selvittää maisemasuunnittelija Katriina Koski.

Edellisessä inventoinnissa 2000-luvun alkupuolella on Kanta-Hämeestä nimetty 17 aluetta maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.

Peltoalueiden päivityksessä tarkastelun lähtökohtana ovat puolestaan maakuntakaavassa aluevarausmerkinnällä Maatalousalue (MT) olevat alueet.

– Kanta-Hämeessä laajimmat yhtenäiset viljelyalueet sijoittuvat Lounais-Hämeeseen sekä Janakkalan seudulle. Päivityksessä halutaan turvata maatalouden kannalta parhaimmat ja yhtenäisimmät maakunnan peltoalueet, tarkentaa maisemasuunnittelija Auli Hirvonen.

Inventointien maastotyöt tehdään kesä-elokuussa. Elo-syyskuussa kootaan aineisto, tehdään aluerajaukset ja määritellään maisema-alueiden arvoluokitukset. Työ raportteineen valmistuu syyskuun 2016 loppuun mennessä.

Inventoinnista vastaa Kanta-Hämeen liitto. Kanta-Hämeen maakuntakaavan tarkistus on alkanut tänä keväänä. Päivitysinventoinnit voivat tuoda uudistuvaan maakuntakaavaan uusia kohteita ja rajauksia.

Menot