Kanta-Häme

Arx haluaa koordinoida harrastustoimintaa

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen.

Työryhmään kutsuttiin myös Hämeenlinnan kaupungin edustaja. Hän on palvelupäällikkö Noora Herranen Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxista.

Työryhmän tehtävänä on koota ehdotuksia ja toimia, joita on tehty ja voidaan tehdä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi opetustoimen, kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotoimen aloilla.

Lisäksi työryhmä kartoittaa mahdollisia esteitä harrastamiselle.

– Esteitä voivat olla esimerkiksi yksinäisyys ja mukaan lähtevien kavereiden puute, harrastamisen korkea hinta, asuminen syrjäseudulla tai puutteellinen kielitaito, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Työryhmä kokoaa myös hyviä käytäntöjä sekä esittää näkemyksensä, miten harrastamisen tukeminen voidaan ottaa osaksi valmisteilla olevaa valtakunnallista nuorisopoliittista ohjelmaa.

Työryhmän toimikausi on 7.11.2016–28.2.2017.

Kesäkuussa Leena Harkimon työryhmä luovutti ministeri Grahn-Laasoselle esitykset lasten liikuntaharrastusten kustannusten alentamiseksi. Työryhmä ottaa työssään huomioon aikaisemmat selvitykset lasten ja nuoren harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi.

Hallituksen tavoitteena on edistää lasten maksutonta tai kohtuuhintaista harrastustoimintaa.

Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi, ja rahoitusta suunnataan myös lasten taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen.

Hallituksen kärkihankkeet lisäävät lasten harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Paikalliset urheiluseurat ja kulttuuriyhdistykset, lastenkulttuurin toimijat sekä taiteen perusopetuksen järjestäjät osallistuvat entistä vahvemmin koulupäivien yhteydessä järjestettävään harrastustoimintaan.

Samalla koulutiloja avataan nykyistä monipuolisempaan käyttöön lasten harrastamisen tukemiseksi ja kuntia kannustetaan tarjoamaan liikuntatilat maksutta lasten ja nuorten seurojen käyttöön.

– Olen reilun vuoden puhunut kuin Runeberg juuri tästä asiasta Hämeenlinnassa omalle väelleni. Sen eteen pitää tehdä töitä, että lapset pystyisivät harrastamaan lähellä, oman koulun tiloissa monenlaisia asioita, palvelupäällikkö Noora Herranen Arxista sanoo.

Tänä syksynä Arx sai rahoituksen ministeriöltä ryhtyä tarjoamaan peruskoululaisille harrastustoimintaa koulujen tiloissa koulupäivän jälkeen.

Arx toteuttaa tuella Taideharrastus ihan lähellä -hanketta Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Hattulassa ja Riihimäellä.

Toinen asia, jota Herranen haluaa ajaa työryhmässä, on pirstaleisen harrastustoiminnan organisoiminen nykyistä eheämmäksi kokonaisuudeksi.

Tällä hetkellä sekä harrastustoiminnan rahoitus että järjestäminen ovat Herrasen mukaan liian levällään. Rahoitusta saavat useat erilaiset hankkeet ja useat eri tahot.

– Lopulta käy niin, että tarjolla voi olla samaa harrastustoimintaa samaan aikaan samalle kohderyhmälle.

– Rahoitusta pitäisi saada myös koordinointiin, mikä mahdollistaisi paikallisten tahojen yhteenliittymän, yhteisen tiedonvälityksen ja toimintojen aikatauluttamisen, Herranen näkee.

Noora Herrasen mukaan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx voisi Hämeenlinnassa alkaa toimia koordinaattorina.

– Meillä on jo taiteen perusopetusta, nuorisotyötä ja lastenkulttuuria, ja kaikissa niissä yhteisenä nimittäjänä on harrastustoiminta. Siinä mielessä Arx olisi järkevä paikka.

– Ihan samalla tavalla koulujen tiloihin voisi organisoida niin taideharrastusta kuin liikuntaharrastustakin tai omaehtoista toimintaa, kuten vaikka nuorten lautapeliryhmän. Järkevää olisi koordinoida toimintoja yhteisesti. HÄSA

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic