fbpx
Kanta-Häme

Asbestitöiden kustannukset nousevat

Asbestityössä pitäisi käyttää asianmukaisia suojavarusteita. Kuvituskuva.

Hämeen asbestiavun toimitusjohtajan Lasse Hirvosen mukaan realistista on, että purkutöiden hinnat nousevat noin 30 prosenttia.

– Lakimuutos lisää paperitöitä. Joudumme myös hankkimaan uutta mittauskalustoa. Tämä luonnollisesti nostaa työn hintaa.

Hirvosen mukaan purkutyöt kestävät muutoksen jälkeen kauemmin, koska mittauksia täytyy tehdä enemmän ja tuloksia analysoivat laboratoriot saattavat ruuhkautua.

Asbestipurkutöihin tarvitaan työsuojeluviranomaisen myöntämä lupa, eikä työtä saa tehdä ilman riittävää koulutusta. Jokainen ennen vuoden 1994 käyttökieltoa valmistunut rakennut pitää kartoittaa asbestin varalta ennen purkua.

Työluvan vaatimukset säilyvät pääosin ennallaan. Lakimuutoksella halutaan parantaa työturvallisuutta ja vähentää yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa.

Ilmanpuhtaus tulee mitata aina vielä osastointimenetelmällä tehdyn asbestipurkutyön jälkeen, jotta onnistumisesta voidaan olla varmoja.

– Voidaan siis olettaa, että näistä koituvat kustannukset nousevat, koska työvaiheita on enemmän ja aikaa kuluu aiempaa enemmän, sanoo Isännöintiliiton osaamispalvelujen johtaja Kaisa Leiwo.

Samat säännökset koskevat sekä taloyhtiöitä että yksittäistä osakasta. Leiwon mukaan kustannusten ei pidä nousta perusteettomasti.

Työsuojeluviranomainen perustaa rekisterin asbestipurkutyöhön pätevistä yrityksistä ja työntekijöistä. Työturvallisuuden parantamisen lisäksi rekisterillä torjutaan harmaata taloutta.

Lupaviranomaiseksi on nimetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ylitarkastaja Jarmo Lumpeen mukaan kaikki asbestityöluvat on uusittava vuoden 2017 loppuun mennessä.

Ennen vuotta 2011 suoritettu asbestityökurssi on päivitettävä samaan aikarajaan mennessä. Koulutus on ollut ammattitutkinto vasta vuodesta 2011.

Purkutyössä käytettäviä koneita, suojaimia ja muita välineitä velvoitetaan huoltamaan ja seuraamaan säännönmukaisesti mittauksilla.

Työmenetelmiin on nyt lisätty myös julkisivupinnoitteen poisto märkähiekkapuhalluksella. Menetelmä sisältyy asbestityöluvan piiriin, eikä sille myönnetä enää erillistä lupaa.

– Asbestisementtituotteiden purkaminen ulkotiloissa ei ole aikaisemmin vaatinut purkutyölupaa. Nyt esimerkiksi kattourakoitsijat ovat hakeneet lupia, Lumme kertoo.

Asbestipurkutyöstä tulee edelleen tehdä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, ja purkutyöstä ilmoitetaan työsuojeluviranomaiselle.

Periaatteessa kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa voi olla asbestia.

Asbestia sisältävien rakennusmateriaalien maahantuonti ja valmistus kiellettiin vuonna 1993 ja myyminen ja käyttöönotto vuonna 1994. EU:ssa käyttö kiellettiin vasta vuonna 2005.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tänäkin vuonna tuominnut yrityksiä asbestipurkutyömaan laiminlyönneistä. Esimerkiksi Ahveniston maauimalan purkutöissä oli puutteita. HÄSA

Menot