Kanta-Häme

Aseilmoitus muuttui vapaaehtoiseksi

Joulukuun alussa voimaan tullut uudistus muutti lääkärien velvollisuuden ilmoittaa poliisille aseen omistajaksi sopimattomista henkilöistä vapaaehtoiseksi ilmoitukseksi.

Vuonna 2012 voimaan tullut ja marras-joulukuun vaihteessa muuttunut ampuma-aselain pykälä aiheutti närästystä lääkärien keskuudessa. Ilmoitusvelvollisuuden perusteita pidettiin liian löysinä ja epäselvinä.

Lain alkuperäinen tarkoitus oli lisätä aseturvallisuutta, ja se sai alkunsa kouluampumisista.

Laissa oli viisi eri kategoriaa joiden perusteella lääkärien oli ilmoitettava potilas poliisille. Ilmoitusvelvollisuus jäi enää kahteen, tulkinnanvaraisempien perusteiden muuttuessa vapaaehtoiseksi ilmoitusoikeudeksi.

Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Heikki Pälve pitää muutosta tervetulleena.

– Velvollisuus oli poliitikoiden ylilyönti, joka on nyt korjattu.

Pälveen mukaan ilmoitusvelvollisuus saattoi joissakin tapauksissa saada lääkärit tekemään ilmoituksia oman asemansa turvaamiseksi virkavirhesyytöksen pelossa, ja olla jopa haitaksi potilaiden hoidossa sekä vaarantaa yksityisyydensuojan.

– Esimerkiksi Itä-Suomessa metsästys on hyvin yleistä, sosiaalista toimintaa joka käytännössä toimii masennuksen hoitokeinona. On todennäköistä, että kun lääkäri tekee ilmoituksen henkilöstä, hän toimii samassa metsästysseurassa poliisien kanssa, ja näin diagnoosi on nopeasti koko kylän tiedossa.

– Suomessa on satojatuhansia, joilla on masennusdiagnoosi. He eivät ole kaikki vaaraksi itselleen tai muille, Pälve muistuttaa.

Lääkärit ovat tehneet ilmoituksia vuosi vuodelta vähemmän. Vuonna 2012 ilmoituksia tehtiin noin tuhat, kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä niitä oli tehty hieman yli 200. Vapaaehtoisuus tuleekin todennäköisesti romahduttamaan ilmoitusten määrän.

– Oikean ilmoitustason määrittäminen on mahdotonta. Mutta näyttääkö siltä, että aseiden käyttö sairaustapausten seurauksena olisi lisääntynyt? Ei ole, Heikki Pälve sanoo.

Poliisin näkökulmasta muutos heikentää aselupien myöntämisen arviointia ja luvanhaltijoiden sopivuuden seurantaa.

– Paljon riippuu siitä, miten lääkärit tulevat ilmoitusoikeuttaan käyttämään. Ymmärrän lääkärien kannan, mutta vastaanotolla aselupaan liittyviä asioita joka tapauksessa voi tulla ilmi. Jos ilmoituksia ei tule, niin poliisin tiedot huonontuvat, sanoo asehallintopäällikkö Mika Lehtonen Poliisihallituksesta.

Lehtosen mukaan ilmoitusvelvollisuus vaikeuttaa varsinkin aseluvan haltijoiden seurantaa.

Lakimuutoksen myötä poliisi saa kuitenkin säilyttää ampuma-aseilmoitukset kolmen vuoden ajan ja tieto on sen ajan käytettävissä, jos henkilö hakee aselupaa. Vanhaa ilmoitusta ei voi käyttää syynä aseluvan epäämiseen, mutta poliisi voi sen perusteella pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Aseluvat ovat toistaiseksi voimassa olevia eikä luvanhaltijalle ole yläikärajaa. Asehallintopäällikkö Mika Lehtonen toteaa, että aselupiin voisi liittää luvanhaltijan ikätarkastukset.

– Luvanhaltijan ikääntymiseen liittyvää kuntoa olisi mahdollista seurata kuten ajokorteissakin. HÄSA