Kanta-Häme

Asemanrannan kaava etenee

Matalaa rakentamista suosiva Hämeenlinna saa aivan rautatieaseman viereen kolme kahdeksankerroksista ja yhden kymmenkerroksisen kerrostalon.

Suurin osa kaupungista on rakennettu viisi- tai kuusikerroksiseksi. On kuvaavaa, että tornitaloina tunnetut Parolantien kerrostalotkin ovat vain kahdeksankerroksisia

Museovirasto moittii Asemanrannan korkeaa rakentamista kaavasta antamassaan lausunnossa. Sen mielestä 8- ja 10-kerroksiset talot muuttavat peruuttamattomasti näkymiä Hämeen linnasta. Myöskään pysäköintilaitoksen rakentaminen suojeltavien asema-alueen rakennusten tuntumaan on Museoviraston mielestä kyseenalaista.

Arkkitehti Johanna Närhi muistuttaa, että mitään tornitaloja eivät entistä matkustajakoti Vanajaa vastapäätä nousevat kerrostalot vielä ole.

– Sellaiseksi voitaisiin ehkä kutsua 12-kerroksista taloa.

Korkeita taloja Asemanrantaan on suunniteltu ainoastaan kourallinen. Suurin osa alueen rakennuksista on 3-5-kerroksisia.

Mikäli Asemanrannan asemakaavaehdotuksesta ei enää tehdä muistutuksia, ehtii se lokakuussa kaupunginvaltuustoon.

Ehdotusta puidaan tänään yhdyskuntalautakunnassa. Jos se hyväksytään, asetetaan ehdotus 30 vuorokaudeksi esille ja sen jälkeen se tulee vielä uudestaan yhdyskuntalautakunnan esityslistalle. Lautakunnasta se etenee aikoinaan kaupunginvaltuustoon.

Varikonniemen alueen rakentamista on vatvottu Hämeenlinnassa jo 30 vuotta eli siitä lähtien, kun Varikonniemi vapautui vuonna 1986 kaiken kansan käyttöön. Nyt valmistunut kaavaehdotus on alueen historiassa käänteentekevä.

Asemanrannaksi nimetty alue sijaitsee entisen Mensan ja Saarioisten teollisuusrakennusten ja rautatien ympäristössä sekä Varikonniemessä. Kaikkiaan 32 hehtaarin alueen kaavatyö alkoi viime vuoden alussa.

Muinaisjäännösalueella olevat varikon ja sahan rakennusten rauniot säilytetään, koska ne kertovat alueen historiasta. Myös kaupunkilaisille tärkeä rannan virkistysalue pysyy ennallaan osana Kansallista kaupunkipuistoa.

Uudessa kaavaehdotuksessa on pienennetty niin pysäköintilaitoksen kuin tulevan päiväkodinkin korttelia, jotta Hämeentien linjaus voitaisiin säilyttää ennallaan. Alun perin linjausta piti muuttaa, mutta historiallisten arvojen vuoksi se säilytetään ennallaan.

Tulevaisuudessa rautatieaseman ympäristössä on lähes tuhat autopaikkaa ja lisäksi katujen varsille tulee lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja paikkoja. Pysäköintilaitoksessa autopaikkoja on 590.

 

 

 

 

 

 

 

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic