Kanta-Häme

Asemanrannan kaupan päälle pääsee pysäköimään kolmessa kerroksessa

Pysäköintilaitokseen korotusta ja madallusta.
Pysäköintitalo näkyy kuvassa etualalla.

Asemanrantaan suunniteltu pysäköintilaitos on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa.

Kaupunginhallitus on myöntänyt Hämeenlinnan Pysäköinti oy:lle luvan poiketa asemakaavasta, jotta ensivaiheessa saadaan suunniteltua enemmän pysäköintipaikkoja.

Samalla kaupunginhallitus myös hyväksyi järjestelyt tontin luovuttamiseksi pysäköintiyhtiölle Asemanrannasta Varikonniementien varresta.

Reilun 5 000 neliön tontin hinnaksi on arvioitu noin 635 000 euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi yhtiön esityksen osakepääoman korotuksesta summalla, joka vastaa tontin hintaa.

Korotus tehdään suunnatulla osakeannilla ainoalle omistajalle eli Hämeenlinnan kaupungille. Esitys pitää vielä hyväksyä Hämeenlinnan Pysäköinnin yhtiökokouksessa.

Pysäköintitalon suunnittelun yhteydessä on ilmennyt, että ensivaiheessa kannattaisi rakentaa päivittäistavarakaupan päälle kolme kerrosta pysäköintiä varten eli tästä Mensan aukion puoleisesta osasta tulisi nelikerroksinen. Kaavassa kerroksia on kolme.

Rakennusoikeus ei kuitenkaan kasva, sillä toisaalla eli Vanainkadun puolella pysäköintilaitos madaltuisi niin ikään yhdellä kerroksella eli siitä tulisi viisikerroksinen.

Naapureilla ei ole ollut tähän muutokseen huomauttamista, ei myöskään ely-keskuksella. Museovirastolta ei ole lausuntoa saatu.

Muutoksen katsotaan tasapainottavan pysäköintilaitoksen massoitusta. Kaikkiaan laitokseen suunnitellaan 600 pysäköintipaikkaa. Tontin rakennusoikeus on 20 000 kerrosneliötä. Kerrosluku vaihtelee kolmesta kuuteen.

Pysäköintilaitoksen viereiseen kortteliin tulee alueen maamerkiksi suunniteltu kahdeksankerroksinen asuinrakennus. Entiselle Mensan tontille saa tehdä kaksikerroksisen rakennuksen.

Muuten alueelle voi tehdä 5–6 -kerroksisia asuintaloja. HÄSA