Kanta-Häme

Asemanrannasta joukko päätöksiä

Asemanrannan kaavoituksen liittyvä päätöspaketti etenee kohti valtuustokäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi alueen maankäyttösopimukset. Se esittää valtuustolle asemakaavaesityksen hyväksymistä.

Lisäksi valtuusto saa käsiteltäväkseen Asemanrannan kaavoitukseen liittyvän kansallisen kaupunkipuiston uudelleenrajauksen.

Asemanseudulta tehdään myös maakauppa alueella toimivan Kattomestarit oy:n kansa.

Kaupunki on neuvotellut Saarioisten kiinteistöyhtiön Mestarikiinteistö oy:n ja YIT:n kanssa maankäyttösopimuksen, jossa muun muassa sovitaan rakennusoikeuden jaosta kaupungin ja Mestarikiinteistön/ YIT:n kesken.

YIT:llä on esisopimus Mestarikiinteistön alueen ostosta. Maankäyttösopimuksen mukaan se saa rakennusoikeudesta 50,76 prosenttia ja kaupungille jää 49,24.

Maanomistusta myös järjestellään tonttirajojen mukaiseksi. Osapuolet luovuttavat toisilleen maa-alueita, jotta maanomistus saadaan noudattamaan tontinrajoja.

Sopimuksen mukaan maanomistajat vastaavat nykyään omistamillaan mailla mahdollisesti tapahtuvasta pilaantuneiden maiden puhdistuskustannuksista.

Kaupunki kompensoi Mestarikiinteistö/ YIT:lle sen, että yksi alueen tonteista joudutaan käyttämään asumisen sijasta liityntäpysäköintiin tarkoitetun pysäköintilaitoksen rakentamiseen.

Myös aseman tuntumassa maata omistavan Kattomestarit oy:n kanssa tehdään maankäyttösopimus. Lisäksi kaupunki ostaa Kattomestareilta vajaat puoli hehtaaria puistoaluetta 180 000 eurolla.

Kansallisen kaupunkipuiston rajausta tarkennetaan hieman Varikonniemessä.

Kaupunkipuistoa osin laajennetaan ja osin supistetaan. Laajennus koskee niitä osia Varikonniemen muinaisjäännösaluetta, jotka eivät vielä kuulu kansalliseen kaupunkipuistoon.

Puistosta pois jätettävät alueet ovat katu- ja rata-alueita. Kaikkiaan puisto kasvaa vajaalla puolella hehtaarilla. Se on maapinta-alaltaan 738 hehtaaria.

Muutokset kansalliseen kaupunkipuistoon tulevat vielä valtuuston hyväksyttäviksi.

Valtuusto saa käsittelyynsä myös varsinaisen Asemanrannan kaavaesityksen.

Alueelle suunnitellaan asuin- ja liiketiloja, päiväkotia ja pysäköintilaitosta. Kaikkiaan Asemanrantaan tulee rakennusoikeutta uudisrakennuksille yli 90 000 kerrosneliötä, mutta siitä 21 000 on tarkoitettu pysäköintilaitokselle.

Asemanrannan asemakaavaehdotus on laadittu aikoinaan alueen suunnittelusta järjestetyn arkkitehtikilpailun voittaneen Serum Arkkitehdit oy:n ideoiden pohjalta.

Aluetta kiertää neljästä kuuteen kerroksisten talojen ketju. Alueen sisällä on kolme 8-10 -kerroksista pistetaloa ja Hämeentien päätteenä 8-kerroksinen ns. maamerkkirakennus.

Asemakaavassa osoitetaan yhteensä 22 uutta asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamiseen tarkoitettua tonttia. HÄSA

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic