Kanta-Häme

Asemanseudun kaava ratkoo liikennepulmia

Hämeenlinnan rautatieaseman ympäristö on nykyisellään epämääräinen ja vaikeasti hahmottuva. Tilanteeseen yritetään saada selvyyttä samalla, kun asemanseudulle laaditaan uutta asemakaavaa ja Saarioisten alueen vanhaa teollisuus- ja varastoalueen kaavaa muutetaan.

Alueen käyttöön etsittiin ideoita suunnittelukilpailulla, joka ratkesi viime syksynä. Kutsukilpailun voitti Serum Arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Svengaillaan”. Kaavoitusta tehdään nyt voittajaehdotuksen perusteella. Maankäytön suunnitteluyksikön arkkitehti Johanna Närhi kertoo, ettei isoja kompromisseja ole odotettavissa.

– Pikemminkin kaavoituksella ratkotaan sellaisia ongelmia, joihin suunnittelukilpailu ei tuonut vastausta. Esimerkiksi liikennejärjestelyt ovat iso pulma, Närhi sanoo.

Kiertoliittymällä voisi hänen mukaansa selkiinnyttää ajoa asemalle ja nykyisen ison parkkialueen paikalle suunniteltuun pysäköintilaitokseen. Kiertoliittymää on kaavailtu Hämeentielle entisen matkustajakodin edustalle. Asema-aukio, joka toimii nykyisin parkkipaikkana, vaatisi myös uutta ilmettä.

Asema-alueelta halutaan saada katuyhteys Viipurintien eteläpuolelle Pikkujärventielle. Viipurintien sillan alta kulkee nykyisinkin epävirallinen reitti, mutta se halutaan virallistaa.

– Myös kevyen liikenteen reitit vaativat parannusta. Nythän tilanne on sellainen, että kevyt liikenne kiertää ja autot ovat etusijalla, Närhi kuvailee.

Autot jäävät aseman lähelle

Närhin mukaan suurimmat muutokset Svengaillaan-ehdotukseen koskevat pysäköintilaitosta. Voittajaehdotuksessa se oli hahmoteltu vain summittaisesti, eli sen massoittelu ja ulkonäkö vaativat tarkennuksia.

– Liityntä- ja asukaspysäköinti täytyy ratkaista ja myös polkupyörille tarvitaan lisää tilaa. Ajatuksena on voittajaehdotuksen mukaisesti, että autot jäävät lähelle rautatieasemaa ja varsinaiset asuinkorttelit rauhoitetaan autoilulta, Johanna Närhi sanoo.

Asemanseudun asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Hämeenlinnan yhdyskuntalautakunta päättää tänään tiistaina sen asettamisesta nähtäville. Johanna Närhi kertoo, että suunnitelmasta on tarkoitus järjestää myös yleisötilaisuus huhtikuun alkupuolella.

Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus pyritään saamaan yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn marraskuussa ja koko kaavan pitäisi valmistua keväällä 2016.

Ensi viikolla käynnistyy alueen arkeologinen tutkimus, jonka takia liityntäpysäköintiä rautatieasemalla joudutaan rajoittamaan 30.3.-1.4. Närhin mukaan nyt tehdään alustava selvitys, jonka perusteella päätetään, tarvitaanko alueella tarkempia tutkimuksia. (HäSa)

 

Päivän lehti

1.4.2020