Kanta-Häme Hämeenlinna

Asiakkaan hoitojakson kustannus on laskenut kymmenessä vuodessa 9296 eurosta 3759 euroon

Vielä kymmenen vuotta sitten sata potilasta asui koko ajan Vanajaveden sairaalassa. Nyt sairaalasta poistutaan viikon kuluttua.
Asiakkaita kuntoutetaan koko ajan, sillä kenenkään ei ole määrä jäädä asumaan sairaalaan. Jos ihminen jää vain makaamaan laitokseen, heikkenee hänen yleiskuntonsa nopeasti.

Vanajaveden sairaalassa on kiristetty vyötä. Vielä vuonna 2007 silloisten kuntayhtymän sairaaloiden kokonaisbudjetti oli yli 13,3 miljoonaa euroa, mutta nyt se on enää 8,4 miljoonaa euroa.

Pääterveysaseman ja sairaalan kompleksissa mikään ei pysy ennallaan. Kymmenessä vuodessa vanhasta terveyskeskuksen vuodeosastosta on tullut Vanajaveden sairaala, jossa ei enää makuuteta potilaita. Jos potilaan sairautta ei voida hoitaa kotiin, järjestetään hänelle toinen hoivapaikka.

Uuden sairaalan, Assin, valmistuminen Ahvenistolle sekoittaa pakkaa vielä entisestään lähivuosina.

Apulaisylilääkäri Tuomo Lunnikivi tietää, että Vanajaveden sairaala muuttaa Ahvenistolle uusiin tiloihin, mutta esimerkiksi terveysasema jää vanhalle paikalleen.

– Muutokseen voi olla vaikea sopeutua, sillä monen mielikuvat ovat jääneet menneisyyteen. Ei tämä enää mikään arvauskeskus ole, Lunnikivi sanoo

Yksi on aivan varmaa. Vanajaveden sairaala ei ole lääninsairaala, sillä läänin aika loppui silloin, kun keskussairaala 80-luvun alussa avattiin.

Kaikesta säästetään

Terveyspalvelut ovat muuttuneet kymmenen vuoden aikana. Vielä vuonna 2007 sairaalassa oli kahdeksan osastoa ja niissä yhteensä 240 paikkaa. Yhden asiakkaan hoitojakson kustannukset olivat melkein 10 000 euroa.

Nyt Vanajaveden sairaalassa on enää akuutti-, kuntoutus- sekä tutkimus- ja arviointiosastot, joissa on kaiken kaikkiaan alle sata paikkaa. Asiakkaan hoitojakson kustannukset ovat laskeneet 3759 euroon.

Kaupungin tilapalveluilta vuokrattujen tilojen vuokriin kuluu lähes lähes miljoona euroa joka vuosi.

– Olemme säästäneet kaikesta. Meillä on tällä hetkellä alle sata hoitajaa ja hallinnossa kuusi työntekijää, joista vain yksi on lääkäri. Muutama vuosi sitten pelkästään hallinnossa oli 18 työntekijää, Lunnikivi, palvelukoordinaattori Jaana Hirva ja avosairaanhoidon palveluesimies Merita Kautonen kertovat.

Vanajaveden sairaalan päämääränä on kuntouttaa asiakkaat kotiin, sillä makuulla olevan ihmisen yleiskunto laskee laitoshoidossa viisi prosenttia joka päivä.

Vain 0,8 prosenttia Vanajaveden sairaalan asiakkaista palaa takaisin hoitoon hoidettavissa olevasta syystä. Merkittävä osa palaajista on niin sairaita, että heillä on elinaikaa vain muutama viikko.

– Olemme linkki keskussairaalan ja kodin välissä. Ketään ei ole tarkoitus jättää heitteille, vaan jokainen saa täällä sairaalatasoisen hoidon. Yleensä omaiset näkevät sairauden, me mahdollisuudet, Jaana Hirva sanoo.

Vanhan lääninsairaalan keltaiset rakennukset on helppo tunnistaa Viipurintien sairaalakompleksista. Kuva: Pekka Rautiainen
Vanhan lääninsairaalan keltaiset rakennukset on helppo tunnistaa Viipurintien sairaalakompleksista. Kuva: Pekka Rautiainen

126 000 puhelua

Pääterveysasemalla on parhaillaan käynnissä E-talon talotekniikan kunnostusremontti, jossa ulotetaan uusi ilmanvaihto kahteen kerrokseen. Työt siirtyvät marraskuun puolivälistä talon toiseen kerrokseen kuntoutuskäytävälle ja siitä noin puolen vuoden päästä on tarkoitus jatkaa alaspäin aina E-talon kellarikerrokseen asti. Siellä peruskorjataan ilmastoinnin lisäksi runkoviemäri. Viipurintiellä korjataan parhaillaan myös ulkorappauspintaa

– Vaikka täältä Assiin paljon lähtisikin, tarvitsemme tilaa koko ajan lisää. Meillä on aina joku väistössä ja huonekalut odottavat käytävällä paikkaansa, Lunnikivi huomauttaa.

Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa kehitetään ennen kaikkea sähköisiä palveluja. Aina ei lääkäri ole edes tarpeen, vaan keskiössä on tuttu sairaanhoitaja tai fysioterapeutti. Autetuksi voi tulla myös ryhmävalmennuksella tai puhelimen välityksellä.

– Koko avosairaanhoitoon tulee vuodessa 126 000 puhelua, Merita Kautonen sanoo.

Vanajaveden sairaalaan tulee keskussairaalan päivystyksestä joka vuosi 1800 asiakasta, joiden keski-ikä vaihtelee 18 vuodesta 110 vuoteen. Keskussairaalan osastoilta tulee jatkohoitoon 500 asiakasta.

– Pysymme edelleen Hämeenlinnan perusterveydenhuoltona, vaikka mitä tapahtuisi. Onneksi olemme tottuneet odottamaan. HäSa

Terveyspalvelut numeroina

Terveyspalveluilla on käytössä Viipurintie 1-3:ssa 4363 bruttoneliötä.

Tilat ovat vuokralla kaupungin tilapalveluilta.

A-talo on Terveystalon, entisen TyöSykkeen, käytössä työterveyspalveluiden yksikkönä.

C-talo on ollut jo pitkään tyhjänä homeen takia.

Muita toimijoita ovat Fimlab, sairaanhoitopiiri ja A-klinikka.

1800eli 77 prosenttia potilaista tulee Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksestä.potilaiden keskimääräinen hotoaika on 7,5-8,5 päivää. Kymmenen vuotta sitten lyhytaikaisena hoitoaikana pidettiin 2-3 viikkoa.

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic