Kanta-Häme

Asiakkaat antavat yhä palveluista hyvät pisteet

Asiakastyytyväisyyttä on kartoitettu vuodenvaihteentienoilla useillakin toimialoilla Hämeenlinnassa.

Lukemat ovat hämmentävän hyviä, kun niitä taustoitetaan esimerkiksi vanhusten kotihoidosta julkisuudessa käytyyn keskusteluun.

Mielenterveys, päihde- ja vammaispalvelujen asiakkaat arvioivat kotiin annettavat palvelut keskimäärin 4,3 pisteen arvoisiksi, kun maksimi on 5. Tulos on jonkin verran edellisvuotta parempi.

Asumispalveluiden asukkaat olivat vielä tyytyväisempiä, koska keskiarvoksi tuli 4,4. Parannusta edellisvuodesta on 0,2 pistettä.

Ikäihmisten palveluissakin lukemat ovat varsin hyvät. Kokonaisarvosanat kotihoidossa liikkuvat yli 4:n, eikä niissä ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Vain tiedonkulku hoitajien ja omaisten välillä ontuu. Pisteitä tuli 3,9. Se ei sinänsä ole huono, mutta 0,2 vähemmän kuin edellisvuonna.

Kotihoidon palvelu on todettu lähes kautta linjan hyväksi ja ystävälliseksi. Keskiarvo on 4,5 pistettä 5:stä. Lukemat ovat pysyneet vuosia ennallaan, vaikka asiakkaat vaihtuvat.

Ympärivuorokautisessa hoivassa asukkaat toteavat palvelut pääosin yli 4 pisteen arvoisiksi, eikä isoja muutoksia ole tapahtunut.

Siellä huonoimmat lukemat tulevat ulkoilumahdollisuuksista eli 3,7. Viidessä vuodessa on silti tapahtunut parannusta, sillä vuonna 2011 arvio oli 3,3.

Täälläkin tiedonkulku saa muita kysymyksiä vähemmän pisteitä eli 3,8. Sama lukema tulee päivän toiminnasta. Sitä kaivataan lisää.

Tilaajapäälliköt Tuulikki Forssén, Leena Harjula ja Liisa Lepola huomauttavat, että heikoimpiin alueisiin kiinnitetään huomiota ja toimintayksiköt saavat niistä kehittämiskohteita. Vuoden mittaan myös valvotaan, että epäkohtiin on puututtu.

Toimintaa on arvioitu yksiköittäin. Vammaispalveluissa ja ikäihmisten palveluissa onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen tuovat bonusta ja niistä jääminen sakkoa.

Vammaispalveluissa sakoilta vältyttiin, mutta bonuksia maksettiin noin 30 000 euroa eri yksiköille. Ikäihmisten palveluissa sakkomaksut olivat 185 000 ja bonukset 183 500 euroa.

Vs. tilaajajohtaja Eija Leppänen pohtii, että paljon moitittu tilaaja-tuottajamalli on toiminut.

– Kun tilaaja ja tuottaja on erotettu, valvonta vaikuttaa. Se kirittää yksiköitä yhä parempiin suorituksiin.

Ikäihmisten lautakunnan puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok.) kommentoi paikallista kotihoitokritiikkiä

– Luulen, että siinä on kyse myös henkilöstön koulutuksesta. Mobiiliin siirryttäessä henkilöstön koulutukseen olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. HÄSA

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic