fbpx
Kanta-Häme

Asukkaat uskovat Hattulaan

Hattula on menestynyt hyvin Kuntaliiton järjestämässä kyselyssä, jolla on kartoitettu asukkaiden näkemystä oman kuntansa vetovoimaisuudesta. Tutkimuskunnista viisi parasta arviota saanutta ovat Lempäälä, Hollola, Hattula, Espoo ja Tampere.

Kuntalaisten arviot kotikuntansa vetovoimasta ovat muita positiivisempia kaupunkimaisissa ja liitokset välttäneissä kunnissa. Myös kuntansa keskusalueella asuvat arvioivat positiivisesti kotikuntaansa.

Tämä ilmenee Kuntaliiton toteuttamasta Arttu2-kuntalaiskyselystä.

Oman kunnan vetovoimasta on kysytty aiemmin viidesti, noin neljän vuoden välein. Tutkimukseen osallistui 40 paikkakuntaa, joiden väestörakenne ja muut ominaisuudet yhdessä muodostavat edustavan otoksen koko maasta.

Kotipaikkakunnan kilpailukykyä pyydettiin kyselyssä arvioimaan ottamalla kantaa seuraavaan kysymykseen: Kuvittele tilanne, jossa kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa tai kaupungissa on hyvä asua ja elää. Miten arvioisit nykyisen kotikuntasi sijoittuvan kilpailussa?

Enemmistö, 56 prosenttia vastanneista kuntalaisista, arvioi kotikuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin kuntien välisessä kuvitteellisessa hyvä asua ja elää -kilpailussa. Yhteensä 14 prosenttia vastanneista arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin huonosti.

– Positiivisimmat arviot omasta kunnasta tulevat 20 001- 50 000 ja yli 100 000 asukkaan kunnista, joissa 61 prosenttia arvioi kuntansa sijoittumista hyväksi, sanoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta.

Kunnan taloudellinen tilanne selittää hänen mukaansa merkittävästi kuntalaisten antamia arvioita.

– Kuntansa taloutta hyvänä pitävät arvioivat kuntansa pärjäävän selvästi paremmin kuin ne, joiden mielestä talous on kehnosti hoidettu.

Muita heikompia arvioita antavat yleisesti ottaen ne kuntalaiset, jotka asuvat 50 001 – 100 000 asukkaan kunnissa. Hämeenlinna sijoittui näiden kuntien joukkoon.

Kuntalaisten arviot kotikuntansa sijoittumisesta ovat kokonaisuudessaan parantuneet vuonna 2011 tehdyn vastaavan kyselyn tuloksista. Tuolloin 51 prosenttia arvioi kuntansa sijoittuvan melko tai erittäin hyvin ja 16 prosenttia arvioi sijoittuvan melko tai erittäin huonosti.

Asukkailta tiedusteltiin myös arvioita koskien päättäjien sitoutumista kunnan kehittämiseen.

– Monet kyselyyn vastanneet kuntalaiset eivät ole tyytyväisiä siihen, miten kunnan päättäjät pitävät huolta elämisen edellytyksistä. Vain 21 prosenttia kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä, Pekkola-Sjöblom listaa.

Hattulan päättäjät saivat kohtuulliset arvosanat. Hämeenlinnan asukkaat eivät usko päättäjien sitoutumiseen.

Tutkimuskunnista positiivisimmat arviot ovat saaneet Hämeenkoski, Keitele, Petäjävesi, Lempäälä ja Nivala.

Puolet vastaajista myös epäili valtakunnan tason päättäjien halua pitää huolta elämisen edellytyksistä vastaajien asuinseuduilla. Vain joka kymmenes luottaa valtakunnan tason päättäjien kykyyn toimia kunnan hyväksi.

Suhtautuminen on kriittisintä maaseutumaisissa kunnissa sekä haja-asutusalueella asuvien asukkaiden keskuudessa. HÄSA

Menot